Search results for tag: ROAR

Kế hoạch huỷ niêm yết ROAR và ARNM

Căn cứ thông báo mới nhất từ sàn giao dịch KuCoin – nơi ONUS lấy thanh khoản cho ROAR và ARNM, bắt đầu từ...

Niêm yết AlphaDEX Token (ROAR) trên ứng dụng ONUS

Hôm nay 19/02/2022, đội ngũ chính thức niêm yết AlphaDEX Token (ROAR) trên ứng dụng ONUS. Ngay sau khi ROAR được niêm yết, bạn...