Search results for tag: Run Together

Hoàn tất phân bổ, chính thức niêm yết Run Together Token (RUN)

14h00 ngày 27/04/2022, ONUS đã đóng cổng đăng ký mua Launchpad đối với RUN và thực hiện phân bổ token tới toàn thể các...

Bài nghiên cứu về Run Together (RUN)

Bắt đầu từ 20h00 ngày 26/04, đội ngũ ONUS chính thức khởi động cổng Đăng ký mua Run Together Token (RUN) trên ONUS Launchpad....

ONUS x Run Together: Chương trình tặng thưởng 500,000 RUN

Vừa qua, ONUS đã công bố kế hoạch mở bán Run Together token (RUN) thông qua ONUS Launchpad, ngay sau khi dự án này...

Kế hoạch mở bán Launchpad Run Together (RUN)

Ngày 16/04/2022, dự án Run Together đã được thẩm định bởi cộng đồng thông qua ONUS Voting. Với tỷ lệ Đồng ý chiếm 92.79%,...

ONUS Voting: Thẩm định dự án Run Together (RUN)

Ngày 14/04 vừa qua, ONUS và Run Together đã công bố mối quan hệ hợp tác chiến lược với những điều khoản cụ thể,...