Search results for tag: SPG

Bài nghiên cứu về Space Crypto Token (SPG)

Bắt đầu từ 10h00 ngày 22/12/2021, đội ngũ ONUS chính thức khởi động cổng Đăng ký mua Space Crypto Token (SPG) trên ONUS Launchpad....

Kế hoạch chào bán Space Crypto (SPG) trên ONUS Launchpad

Ngày 13/12 vừa qua, dự án Space Crypto đã được thẩm định bởi cộng đồng thông qua ONUS Voting. Với tỷ lệ Đồng ý...

Công bố kết quả Voting thẩm định dự án Space Crypto (SPG)

20h00 hôm nay 14/12/2021, sự kiện Voting thẩm định dự án Space Crypto (SPG) đã chính thức khép lại. Space Crypto (SPG) đã nhận...

ONUS Voting: Thẩm định dự án Space Crypto (SPG)

ONUS Voting là tính năng cho phép nhà đầu tư tham gia bầu chọn trước các quyết định quan trọng trong hệ sinh thái...