Search results for tag: SYNR

Kế hoạch huỷ niêm yết MOBLAND (SYNR)

Căn cứ thông báo mới nhất từ sàn giao dịch KuCoin – nơi ONUS lấy thanh khoản cho MOBLAND (SYNR), bắt đầu từ 13h00...

Niêm yết MOBLAND Token (SYNR) trên ứng dụng ONUS

Bắt đầu từ 15h00 ngày hôm nay 20/04/2022, MOBLAND Token (SYNR) sẽ chính thức được niêm yết trên ứng dụng ONUS. Ngay sau khi...