Search results for tag: THG

Tạm dừng Quy đổi, mở giao dịch P2P cho một số tài sản

Hiện nay, thanh khoản của các tài sản KABA, DKAI, DFL, BECO, BUNI, BSCS, FARA, ELEMON, THG, MOWA đang không đáp ứng được nhu...

Dừng trả Lãi qua đêm cho RACA, BCOIN, HTD, THG

Thời gian vừa qua, ONUS đã thực hiện trả Lãi qua đêm cho các tài sản RACA, BCOIN, HTD, THG với tỷ suất lợi...

Mở Staking Daily cho Thetan Arena Token (THG)

Để mở rộng cơ hội gia tăng tài sản cho nhà đầu tư nắm giữ THG, bắt đầu từ hôm nay 10/01/2022, ONUS sẽ...

Niêm yết Thetan Arena Token (THG) trên ứng dụng ONUS

Ngày hôm nay 04/11/2021, đội ngũ chính thức niêm yết Thetan Arena Token (THG) trên ứng dụng ONUS, cho phép khách hàng giao dịch...