Search results for tag: TPH

Mở Farming Pool cho Trustpay (TPH)

Nhằm giúp mọi người có thêm cơ hội gia tăng tài sản khi nắm giữ Trustpay Token (TPH), ONUS khởi động Farming Pool cho...

Kế hoạch chuyển đổi DAM và TDC thành TPH token

Theo thông báo từ Trustpay Group, để tập trung việc phát triển hệ sinh thái Trustpay trong năm 2022, Trustpay sẽ thực hiện hợp...

Thông báo kế hoạch trả cổ tức năm 2021 cho nhà đầu tư TPH Token

TPH là token được phát hành bởi ONUS và TRUSTpay theo tỷ lệ: 1% cổ phần công ty TRUSTpay tương đương 1 triệu TPH...