Search results for tag: Wrapped Axelar

Niêm yết Wrapped Axelar (WAXL) trên ứng dụng ONUS

Bắt đầu từ 21h10 ngày 29/09/2022, Wrapped Axelar (WAXL) sẽ chính thức được niêm yết trên ứng dụng ONUS. Ngay sau khi  được niêm...