Tạm dừng giao dịch đối với HanaGold Token (HNG)

Theo thông báo từ đội ngũ dự án, HanaGold sẽ tiến hành đúc (mint) lại 30,000,000 token HNG trên mạng BNB Smart Chain và đồng thời mở bán 2,000,000 HNG trên Fam Central.

Để hỗ trợ cho kế hoạch này, ONUS xin thông báo tạm dừng Giao dịch đối với tài sản HNG, cụ thể như sau:

  • Bắt đầu từ 02/07/2022, ONUS sẽ tạm dừng tính năng Quy đổi đối với HNG token và dự kiến mở lại vào ngày 06/07/2022. Trong thời gian đó, người dùng có thể tiếp tục giao dịch HNG thông qua tính năng Giao dịch P2P.
  • Bắt đầu từ ngày 02/07/2022, ONUS sẽ đóng cổng nạp On-chain HNG vào ONUS qua mạng KRC20. Người dùng có nhu cầu chuyển On-chain HNG về ONUS vui lòng thực hiện trước ngày 02/07.

Việc mở lại cổng nạp On-chain cho tài sản HNG sẽ được đội ngũ thông báo chi tiết trong thời gian tới. 

Để được giải đáp các thông tin liên quan đến quyền lợi khi nắm giữ HNG và cập nhật về dự án, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp đội ngũ hỗ trợ cộng đồng của HNG theo thông tin bên dưới: