Tạm dừng niêm yết và Refund việc mua Token QZA qua ONUS Launchpad

Kính gửi cộng đồng ONUS,

Để đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư, đội ngũ ONUS rất tiếc phải thông báo tạm dừng việc niêm yết, chào bán QZA Token và hoàn lại toàn bộ tiền mua token QZA. 

Cụ thể, trong quá trình theo dõi, ONUS phát hiện có một số vấn đề trong việc chào bán và phân phối token của dự án QZA. Quá trình phân phối đã gặp lỗi từ chính dự án, thể hiện trên Smart Contract, cụ thể: 

  • Token QZA bị unlock (mở khoá) trước TGE (23h00) và bán trực tiếp vào thị trường.
  • Tỷ giá không đảm bảo khi mở pool tại thời điểm là $0.1536 (x12 so với giá launchpad).

Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của các nhà đầu tư tại ONUS khi tham gia mua QZA. Vì vậy, ONUS quyết định sẽ tạm dừng việc niêm yết và refund lại tài sản cho toàn bộ người dùng đã đặt mua Token QZA trước đó. Cụ thể, sau thông báo này khoảng 1 giờ, người dùng có thể quay lại tính năng Launchpad để thực hiện rút toàn bộ ONUS đã đăng ký mua (toàn bộ số lượng QZA đã phân phối sẽ được thu hồi).

Trong mọi trường hợp ONUS sẽ luôn đặt quyền lợi người dùng, các nhà đầu tư lên hàng đầu. Sự việc lần này là điều thực sự không mong muốn đối với đội ngũ phát triển ONUS, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm về việc thẩm định, ràng buộc với các dự án trong các chương trình launchpad sau.

Rất xin lỗi mọi người vì trải nghiệm chưa tốt này. 

Đội ngũ ONUS.