Tạm dừng Quy đổi, mở giao dịch P2P cho một số tài sản

Hiện nay, thanh khoản của các tài sản KABA, DKAI, DFL, BECO, BUNI, BSCS, FARA, ELEMON, THG, MOWA đang không đáp ứng được nhu cầu giao dịch Quy đổi của người dùng. 

Do đó, từ hôm nay 24/06/2022, ONUS sẽ tạm dừng tính năng Quy đổi cho các tài sản KABA, DKAI, DFL, BECO, BUNI, BSCS, FARA, ELEMON, THG, MOWA. Để không gián đoạn giao dịch, người dùng có thể mua/bán/khớp lệnh các tài sản này thông qua tính năng Giao dịch P2P.

Giới thiệu về Giao dịch P2P

Giao dịch P2P là tính năng cho phép bạn đặt lệnh mua, bán tài sản số với số lượng và tỷ giá mong muốn mà không bị phụ thuộc vào giá thị trường. Đồng thời, bạn cũng có thể lựa chọn khớp các lệnh đặt sẵn của người dùng khác. 

Hướng dẫn tạo đơn hàng P2P

Hướng dẫn khớp lệnh của người dùng khác

Xem hướng dẫn giao dịch P2P tại đây.