Tạm hoãn kế hoạch huỷ niêm yết cặp AIDOGE1BVNDC trên ONUS Futures Pro

*Cập nhật:

Ghi nhận góp ý từ người dùng, ONUS Pro sẽ tiếp tục duy trì việc giao dịch cặp AIDOGE1BVNDC trên ONUS Pro Futures. Việc huỷ niêm yết vẫn đang được đội ngũ xem xét.

Tuy nhiên, khi giao dịch cặp AIDOGE1BVNDC, Traders vui lòng nhận thức rõ về các rủi ro có thể gặp phải do chênh lệch giá lớn, khiến việc khớp lệnh Stop Market có thể không được như mong muốn.

*Thông báo cũ:

Từ 10h00 ngày 22/05/2023, qua quá trình theo dõi và đánh giá, ONUS Pro sẽ huỷ niêm yết cặp giao dịch hợp đồng tương lai AIDOGE1BVNDC.

Kế hoạch cụ thể: 

  • 10h00 ngày 22/05/2023, ONUS Pro dừng giao dịch cặp AIDOGE1BVNDC, dừng nhận yêu cầu mở vị thế AIDOGE1BVNDC mới. Các vị thế đang mở sẽ được tính toán lời lỗ theo giá đánh dấu tại thời điểm này.
  • 12h00 ngày 22/05/2023, hệ thống sẽ đóng hoàn toàn các vị thế AIDOGE1BVNDC Traders đang mở, huỷ các lệnh chờ, và chính thức hủy niêm yết cặp giao dịch này trên ONUS Pro.

Lưu ý:

  • Người dùng không thể điều chỉnh vị thế (điều chỉnh ký quỹ, khối lượng, đòn bẩy, SL/TP) sau thời điểm dừng giao dịch vào 10h00 ngày 22/05/2023. 
  • Người dùng có thể đóng lệnh bất kỳ lúc nào trước thời điểm huỷ niêm yết (sử dụng giá đánh dấu).
  • ONUS Pro khuyến nghị người dùng đóng toàn bộ các vị thế AIDOGE1BVNDC trước thời điểm huỷ niêm yết để hạn chế rủi ro khi hệ thống thực hiện đóng vị thế.

Trân trọng,
Đội ngũ ONUS Pro.