Tặng thưởng 50,000 ADT trên ONUS DeFi

Nhằm gia tăng quyền lợi cho những thành viên gắn bó với ONUS, ONUS triển khai chương trình Airdrop với tổng phần thưởng 50,000 ADT trên nền tảng ONUS DeFi dành riêng cho thành viên sở hữu ONUS VIP Membership NFT. 

Hình thức Airdrop:

Nhà đầu tư nắm giữ ONUS VIP Membership NFT trước thời điểm Ghi danh sẽ được quyền tham gia chương trình. Tổng phần thưởng 50,000 ADT được chia đều cho tất cả người tham gia. 

*ONUS VIP Membership NFT là NFT định danh người dùng VIP tại ONUS DeFi. Nhà đầu tư sở hữu NFT này sẽ nhận được nhiều quyền lợi đặc biệt. Xem chi tiết tại đây

Hướng dẫn tham gia Airdrop

Giai đoạn 1 – Ghi danh (Xác định quyền tham gia): Trước 12h00 ngày 25/05

Để đủ điều kiện tham gia chương trình Airdrop, nhà đầu tư cần sở hữu ONUS VIP Membership NFT trước thời điểm 12h00 ngày 25/05. 

Giai đoạn 2 – Tham gia: 13h00 ngày 25/05 – 13h00 ngày 26/05

Người dùng vui lòng truy cập ONUS DeFi Airdrop trong thời gian diễn ra chương trình và nhấn Tham gia. Số lượng người tham gia và khối lượng phần thưởng ước tính sẽ cập nhật liên tục theo thời gian thực. 

Giai đoạn 3 – Kết thúc: 13h00 ngày 26/05

Đúng 13h00 ngày 26/05, hệ thống sẽ đóng chương trình và ghi nhận số người tham gia chương trình. Tổng phần thưởng 50,000 ADT sẽ được chia đều cho tất cả người tham gia. 

Giai đoạn 4 – Nhận token: 13h30 ngày 26/05

Bắt đầu từ 13h30 ngày 26/05, người tham gia Airdrop có thể nhận token bằng cách truy cập ONUS DeFi Airdrop và nhấn “Nhận”. Phần thưởng được chuyển vào ví cá nhân bạn đang kết nối với ONUS DeFi.

Về ONUS DeFi

ONUS DeFi là một ứng dụng phi tập trung, cánh cổng cho phép người dùng tham gia giao dịch các loại tài sản số với tỷ giá và thanh khoản tốt nhất. Ngoài ra, người dùng có thể tiếp cận các cơ hội đầu tư với tỷ suất lợi nhuận cao như Farming, Pooling, Launchpad (IDO) và Private Sales trên ONUS DeFi.

Tìm hiểu thêm về ONUS DeFi tại: https://goonus.io/onus-defi-la-gi/ 

Kênh công bố thông tin: https://t.me/ONUSDeFiNews    

Kênh trao đổi, thảo luận và hỗ trợ: https://t.me/ONUSDeFi