Thông báo: Bảo trì các giao dịch đối với BAMI

Theo thông báo từ đội ngũ dự án, Bami (BAMI) sẽ thực hiện chuyển đổi hợp đồng thông minh và và cập nhật tokenomics mới vào ngày 13/03/2022.

Các cập nhật cụ thể:

  • Token BAMI được chuyển đổi sang Smart Contract mới theo tỷ lệ 10:1 (đối với token public sales) và tỷ lệ 7:1 (đối với token private sales).
  • Lịch vesting mới đối với BAMI token được công bố tại đây, với một số lưu ý quan trọng sau:
    • Token Private Sales được mở khoá 6% sau TGE, khoá 03 tháng, sau đó mở khoá đều đặn trong 19 tháng.
    • Token Public Sales được mở khoá 25% sau TGE, sau đó mở khoá đều đặn 25% mỗi tháng.
  • Smart contract mới của BAMI: 0xe2d3486f46EFBd4199ea087E9e466dCC35EE0248 (BEP-20)

Để hỗ trợ quá trình chuyển đổi, ONUS sẽ bảo trì toàn bộ các tính năng đối với token BAMI, tiến trình cụ thể như sau:

  • 20h00 ngày 13/03/2022: Tạm dừng toàn bộ các tính năng đối với BAMI token: Giao dịch Off-chain, Giao dịch On-chain, Quy đổi, Giao dịch P2P, Credit Line.
  • 20h00 ngày 16/03/2022: Hoàn tất chuyển đổi sang token BAMI mới theo tỷ lệ nói trên. Mở lại các tính năng Giao dịch Off-chain, Quy đổi, Giao dịch P2P, Credit Line cho BAMI.
  • 20h00 ngày 17/03/2022: Mở lại giao dịch On-chain cho BAMI (BEP20).

Lưu ý về khoản vay Credit Line đối với BAMI

Do đặc thù của Token BAMI mới (v2) yêu cầu việc lock và vesting tài sản, nên hệ thống  ONUS không thể tự động chuyển đổi. Vì vậy, khách hàng vui lòng tất toán các khoản vay Credit Line đối với BAMI token trước 20h00 ngày 16/03. Sau thời gian này, hệ thống sẽ tự động thanh lý khoản vay theo tỷ giá BAMI gần nhất.

Về Bami và token BAMI

Bami Pawn Shop là nền tảng thế chấp tài sản thế chấp tài sản số, đặc biệt là NFT. Bami cung cấp nhiều tính năng hấp dẫn như NFT-backed loans (vay thế chấp bằng NFT), Clearance market (Chợ thanh lý NFT), Launchpad, Lending (Cho vay) and Membership (Quyền lợi thành viên) nhằm gia tăng giá trị cũng như thanh khoản cho thị trường NFT và cung cấp các giải pháp tài chính tối ưu cho người dùng.

Twitter: https://twitter.com/BamiPawn 

Facebook: https://www.facebook.com/BamiPawn/ 

Telegram Channel: https://t.me/BamiPawn

Vietnamese Community: https://t.me/BamiPawn_vi

Global Community: https://t.me/BamiPawn_en