Thông báo: Bảo trì nâng cấp hệ thống

Kính gửi Quý khách hàng,

Để thực hiện nâng cấp định kỳ nhằm tối ưu hiệu năng ứng dụng, đội ngũ xin thông báo: Bảo trì nâng cấp ứng dụng ONUS từ 02h00 đến 04h00 ngày 02/04/2022. 

Trong quá trình nâng cấp, người dùng tạm thời không thể đăng nhập và sử dụng tất cả tính năng trên ứng dụng. Cụ thể: 

  • Toàn bộ tính năng trên ứng dụng ONUS sẽ tạm dừng trong suốt quá trình nâng cấp.
  • Các giao dịch nạp rút tài sản số vào ONUS sẽ không thực hiện được cho tới khi hệ thống đi vào hoạt động bình thường.
  • Tất cả dữ liệu về tài sản và lịch sử giao dịch trên ứng dụng sẽ được đảm bảo an toàn trong quá trình nâng cấp.
  • Với các khoản vay Credit Line, tài sản thế chấp của quý khách hàng sẽ không bị thanh lý trong thời gian nâng cấp nếu giá của tài sản chạm ngưỡng thanh lý.

ONUS xin cảm ơn và mong Quý khách thông cảm cho sự bất tiện này.

Trân trọng,

Đội ngũ ONUS.