Thông báo: Cập nhật chính sách đối tác kinh doanh

Kính gửi Đối tác kinh doanh của ONUS, 

Để đảm bảo quyền lợi chung cho Đối tác kinh doanh, ONUS xin thông báo điều chỉnh chính sách dành cho đối tác cấp Partner và Broker. Những điểm cập nhật mới sẽ áp dụng từ 1/12/2022 cho tới khi có điều chỉnh kế tiếp.

Xem Chính sách kinh doanh tại đây.

Một số điểm cập nhật

  1. Các đối tác Broker và Partner sẽ bị huỷ vai trò đối tác kinh doanh nếu trong vòng 30 ngày không phát sinh hoạt động mới, cụ thể:
  • Giới thiệu thành công ít hơn 1 người dùng mới KYC Nâng cao
  • Hoặc hoa hồng đạt được thấp hơn 100 VNDC

Phí hạ cấp sẽ được áp dụng như các quy định trước đó.

  1. Đối với các đối tác bị huỷ và muốn kích hoạt lại vai trò ĐTKD:

Đối tác cần thực hiện Đăng ký đối tác trên app ONUS như người dùng bình thường, và đảm bảo đủ yêu cầu theo chính sách sau:

  • Broker (Cộng tác viên) cần duy trì tối thiểu 20 users mới và đạt hoa hồng tối thiểu 2,000,000 VNDC trong 1 tháng
  • Partner (Đối tác cấp cao) cần duy trì tối thiểu 50 uses mới và đạt hoa hồng tối thiểu 5,000,000 VNDC trong 1 tháng

Để giúp Đối tác kinh doanh nắm được thông tin, đội ngũ ONUS sẽ gửi thông báo tới các đối tác không ghi nhận người dùng mới và không phát sinh hoa hồng trong vòng 45 ngày trước ngày 1/12/2022. 

ĐTKD nhận được email sẽ có 31 ngày (từ 01/12/2022 tới 31/12/2022) để thực hiện đủ vai trò của mình. Sau thông báo, chính sách này sẽ được áp dụng cho tài khoản đối tác đó từ ngày 1/12/2022. 

Trân trọng,

Đội ngũ ONUS.