Thông báo: Cập nhật chính sách Lãi qua đêm

Nhằm tối ưu tính năng và tăng cường hiệu quả cho nền tảng ONUS, bắt đầu từ 0h00 ngày 12/06/2022, ONUS sẽ cập nhật chính sách thưởng Lãi qua đêm.

Cụ thể, với các khoản ghi có tài sản số khi khách hàng nhận On-chain/Off-chain hoặc nạp thông qua tính năng Mua VNDC (cả trực tiếp và qua​​ đối tác), việc trả lãi qua đêm sẽ được kích hoạt sau 24h kể từ thời điểm nhận tài sản thành công (khác với chính sách cũ cho phép kích hoạt ngay để nhận lãi vào 0h00 ngày tiếp theo). Chính sách này áp dụng cho tất cả các loại tài sản đang trả lãi qua đêm tại ONUS.

Ví dụ: Khách hàng nhận 10,000,000 VNDC lúc 14h00, khách hàng cần đợi thêm 24h (tới 14h00 ngày hôm sau) để kích hoạt tính năng Lãi qua đêm cho khoản này. Sau khi kích hoạt, khách hàng được nhận lãi hàng ngày tính theo số dư tại 0h00 mỗi ngày theo đúng chính sách của tính năng Lãi qua đêm.

Công thức tính lãi

Việc trả lãi qua đêm sẽ được kích hoạt sau 24h kể từ thời điểm nhận tài sản thành công, với công thức cho một tài sản nhận lãi là:

Số dư nhận lãi = Tổng tài sản – Số lượng tài sản đó nạp trong 24h

Lưu ý: Cập nhật này không áp dụng cho các đối tác Nạp/Rút. Đối tác Nạp/Rút được nhận Lãi qua đêm ngay khi nhận tài sản (0h00), không cần đợi 24h. 

Giới thiệu về Lãi qua đêm

Lãi qua đêm là tiện ích cho phép người dùng nhận lãi đến 0.033% sau 0h00 hàng ngày khi nắm giữ các token nhất định với số lượng tối thiểu định sẵn. Tính năng này tự động được áp dụng với mọi khách hàng sở hữu lượng token có trong danh sách.

Hiện nay, bạn được nhận lãi mỗi ngày khi nắm giữ các tài sản như VNDC, USDT, BNB, BTC, KAI, BUSD,… Đối với tài sản VNDC, bạn sẽ được nhận lãi kép với tỷ lệ 12.8%/năm – một tỷ suất rất hấp dẫn khi so sánh với lãi suất tiền gửi ngân hàng.