Thông báo: Cập nhật cơ chế thưởng người giới thiệu

Nhằm ghi nhận sự ủng hộ của người dùng trong việc giới thiệu ONUS tới bạn bè, cũng như tối ưu được hiệu quả tăng trưởng cho ONUS. Đội ngũ ONUS sẽ thực hiện cập nhật cơ chế và mức phần thưởng khi người dùng và đối tác giới thiệu người dùng mới sử dụng ONUS.

Cụ thể, khi giới thiệu một người dùng mới, bạn sẽ có phần thưởng như sau:

  • Nhận 10,000 VNDC và 01 lượt mở token miễn phí khi người dùng người dùng mới hoàn thành KYC cơ bản.
  • Nhận thêm 35,000 VNDC khi người được giới thiệu hoàn thành KYC nâng cao.
  • Ngoài ra, Đối tác cấp cao, đối tác cấp khu vực và đối tác cấp quốc gia sẽ nhận được thêm phần thưởng 5,000 VNDC (theo chính sách kinh doanh của ONUS).

Thời gian áp dụng: Bắt đầu từ 15h00 ngày 10/03/2022.

Ngoài ra, các điều khoản khác vẫn được giữ nguyên. Xem chi tiết Chính sách thưởng cho người giới thiệu tại đây.