Thông báo chính sách thu hồi 5 USDT trải nghiệm giao dịch FutureSwap Pro

Ngày 04/08/2022, ONUS đã phối hợp với Attlas Exchange triển khai chương trình: Tặng miễn phí 5 USDT cho người dùng trải nghiệm FutureSwap phiên bản Pro. Như đã thông báo từ trước, người dùng chỉ có thể rút toàn bộ số dư khi có khối lượng giao dịch đạt 4,000 USDT. Như vậy, Attlas và ONUS sẽ tiến hành thu hồi tiền trải nghiệm với những người dùng tham gia chương trình nhận 5 USDT trải nghiệm FutureSwap Pro chưa đạt khối lượng giao dịch 4,000 USDT. Cụ thể:

  • Từ ngày 05/09, 24h Chủ nhật hàng tuần hệ thống sẽ quét và thu hồi 5 USDT được cấp cùng lợi nhuận đang khoá nếu người dùng không phát sinh ít nhất 01 lệnh mở và 01 lệnh đóng trong tuần đó.
  • Hệ thống chỉ thu hồi 5 USDT được cấp cùng lợi nhuận đang khoá nếu có (lợi nhuận tính tới thời điểm nạp thêm tiền vào ví lần đầu). Nếu người dùng giao dịch thua lỗ từ phần được cấp để trải nghiệm, hệ thống sẽ thu hồi phần còn lại, không thu hồi phần tiền người dùng nạp thêm vào ví.

Mọi người vui lòng lưu ý để quản lý tài sản và các lệnh giao dịch trên FutureSwap Pro.