Thông báo: Dừng hỗ trợ phí bán VNDC qua đối tác kinh doanh

Trước đây, ONUS đã hỗ trợ khách hàng thực hiện Bán VNDC hoàn toàn miễn phí thông qua đối tác kinh doanh. Tính năng này đã giúp khách hàng dễ dàng bán VNDC bất cứ lúc nào, thông qua sự hỗ trợ bởi những đối tác tin cậy của ONUS.

Bắt đầu từ hôm nay 25/02/2022, ONUS chính thức dừng hỗ trợ phí bán VNDC qua đối tác kinh doanh. Cụ thể, với mỗi giao dịch Bán VNDC qua ĐTKD, từ nay bạn cần trả mức phí là 0.02% dựa trên khối lượng VNDC bán ra. Mức phí được giới hạn tối thiểu 2,000 VNDC, tối đa 20,000 VNDC cho mỗi giao dịch. Các giao dịch rút VNDC qua cổng off-chain với đối tác Attlas và Nami cũng áp dụng mức phí tương tự. 

Khoản phí này được sử dụng để trả hoa hồng cho các đối tác nạp rút, giúp duy trì hiệu quả các hoạt động mua, bán VNDC qua đối tác kinh doanh. 

Đối với các giao dịch Bán VNDC trực tiếp, mức phí bán cố định là 10,000 VNDC trên mỗi giao dịch.

Xem chi tiết về tính năng Bán VNDC tại đây.