Thông báo: Hỗ trợ người dùng chuyển đổi ONUS Vip Membership NFT

ONUS Vip Membership NFT là NFT định danh người dùng VIP tại hệ sinh thái ONUS. Ghi nhận mong muốn từ người dùng, ONUS sẽ hỗ trợ việc chuyển đổi ONUS Vip Membership NFT thành ONUS Coin cho những NĐT có nhu cầu.

Lưu ý rằng toàn bộ số lượng ONUS người dùng đã đốt để tạo ra (mint) NFT là không thể khôi phục. Ngân sách ONUS Coin trong chương trình chuyển đổi này được trích từ ngân sách Marketing của ONUS để hỗ trợ người dùng.

Quy trình:

Để đăng ký chuyển đổi ONUS Vip Membership NFT thành ONUS Coin, người dùng thực hiện các bước sau:

  1. Đảm bảo bạn đang sở hữu ONUS Vip Membership NFT tại mạng ONUSChain. Nếu bạn đang lưu trữ NFT tại mạng BEP20, vui lòng claim NFT mạng ONUSChain tại: https://onusswap.com/nfts
  2. Gửi ONUS Vip Membership NFT về ứng dụng ONUS theo địa chỉ On-chain mạng ONUSChain
  3. Điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu dưới đây: https://forms.gle/6v56K9aUS12YAkLS6
  4. ONUS sẽ xác nhận thông tin và chuyển đổi NFT thành 1000 ONUS, số lượng này sẽ tự động nạp vào Pool 90 ngày tại tính năng ONUS Shares. NĐT được nhận đầy đủ quyền lợi của thành viên ONUS Shares.

Lưu ý:

  • Hạn cuối nhận yêu cầu chuyển đổi là 16h00 ngày 08/06/2023 (15 ngày kể từ ngày thông báo). Sau thời gian này, ONUS dừng nhận yêu cầu chuyển đổi.
  • NĐT đang lưu trữ NFT tại mạng BEP20 sẽ không thể gửi về ONUS. NĐT vui lòng mint NFT tại mạng ONUSChain theo hướng dẫn phía dưới, sau đó gửi NFT về ứng dụng ONUS theo mạng ONUSChain.

Phụ lục

1. Hướng dẫn claim ONUS Vip Membership NFT tại ONUSChain

Nếu bạn sở hữu ONUS Vip Membership NFT trên mạng BNB Chain, có thể claim ONUS Vip Membership NFT tại ONUSChain để nhận quyền lợi tương tự theo các bước dưới đây:

B1: Mở ví DeFi (RICE Wallet, Metamask,…). Chọn mạng ONUSChain. Vào DApp và truy cập ONUS Swap tại: https://onusswap.com/ 

B2: Vào phần tuỳ chọn, chọn NFTs

B3: Nhấn Claim và xác nhận giao dịch để hoàn tất.

2. Hướng dẫn Import NFT tại ví Metamask

B1: Nhấn Import NFTs

B2: Nhập địa chỉ ONUS VIP Membership NFT

B3: Nhập ID NFT của bạn

B4: Import thành công, NFT đã hiển thị

Lưu ý: Để tìm ID NFT của bạn, bạn có thể truy cập https://explorer.onuschain.io/token/0xe59228c9ac3a73A6b5D563909b0482c84A64e832/inventory, tìm ID theo địa chỉ ví của mình (Nhấn Ctrl + F để tìm).

3. Hướng dẫn gửi NFT về ứng dụng ONUS 

B1: Chọn NFT bạn muốn gửi và nhấn Send

B2: Sao chép địa chỉ ví nhận tại ONUS App

B3: Nhập địa chỉ nhận

B4: Nhấn Send