Thông báo: Hỗ trợ nhà đầu tư gặp ảnh hưởng về tài sản tại FTX

Sau sự cố về thanh khoản, sàn FTX hiện đang đóng cổng rút khiến nhiều nhà đầu tư có nguy cơ mất tiền và không thể lấy lại tài sản của mình. Với mong muốn chia sẻ rủi ro và đồng hành cùng cộng đồng, ONUS Foundation thông báo chương trình hỗ trợ người dùng quy đổi số dư tại FTX về tài khoản ONUS.

Cụ thể, nếu bạn đang lưu trữ tài sản số trên sàn FTX và không thể rút tài sản, vui lòng cung cấp thông tin theo form bên dưới, ONUS Foundation sẽ hỗ trợ bạn một phần hoặc toàn bộ tài sản mà bạn bị ảnh hưởng, khoản hỗ trợ sẽ được trích từ quỹ phát triển người dùng của hệ sinh thái ONUS.

Để nhận được hỗ trợ, bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin vào form dưới đây: https://forms.gle/ZDZQ3jneYfWcEAtb7 

Sau khi có đầy đủ thông tin từ người dùng và FTX không thể xử lý việc rút tiền, ONUS sẽ thông báo chính sách hỗ trợ cụ thể đến từng người và khoản hỗ trợ sẽ được tự​​ động chuyển vào tài khoản ONUS.