Thông báo: Hỗ trợ nhà đầu tư tham gia Launchpad Ameta (APLUS)

Ngày 7/10/2022, dự án Ameta (APLUS) đã được giới thiệu tới cộng đồng thông qua ONUS Launchpad. Dù đội ngũ Ameta đã cố gắng phát triển sản phẩm, Ameta (APLUS) không đạt được mục tiêu hồi phục về giá Launchpad trong vòng 3 tháng. 

Để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư tham gia sở hữu sớm Ameta (APLUS), ONUS công bố phương án xử lý như sau:

 1. Đóng Quy đổi đối với token APLUS từ 15h00 hôm nay 07/01/2022

Người dùng vẫn có thể sử dụng các tính năng sau đối với APLUS:

 • Giao dịch Off-chain
 • Giao dịch On-chain (BEP20)
 • Giao dịch P2P
 1. Cập nhật nguồn tiền từ tài khoản tổng của dự án Ameta:
 • Số tiền còn lại của Ameta sau khi trả thưởng farming và buyback token: 958,150,336 VNDC
 • Số tiền còn lại trong pool thanh khoản: 664,174,412 VNDC
 • Tổng số tiền hỗ trợ mua lại token: 1,622,324,748 VNDC
 1. ONUS hỗ trợ mua lại đối với lượng token APLUS người dùng mua từ Launchpad mà chưa phát sinh các giao dịch: Bán APLUS qua quy đổi hoặc P2P, gửi on-chain, gửi off-chain (tính đến 15h ngày 7/1/2023). Trường hợp người dùng stake APLUS vào các farming pool sẽ nằm trong diện hỗ trợ mua lại và sẽ truy thu reward từ Farming.
 • Tổng số tiền thực hiện mua lại: 1,622,324,748 VNDC.
 • Tổng số lượng APLUS hợp lệ: 7,751,426 APLUS
 • Phí buyback: 1.75%, tương ứng khoản tiền ONUS đã trả hoa hồng cho người giới thiệu.
 • Tỷ giá tương ứng 1 APLUS = 205 VNDC 
 • Danh sách người dùng nhận hỗ trợ mua lại: Danh sách

Số tiền mua lại sẽ được ONUS trả về các tài khoản hợp lệ trong vòng 10 ngày làm việc kể từ thông báo này. 

Ví dụ

Người dùng tham gia mua Launchpad 10,000 APLUS, sau đó gửi off-chain 500 APLUS, bán 1500 APLUS qua quy đổi hoặc giao dịch P2P, gửi on-chain 3000 APLUS. Người dùng sẽ được ONUS hỗ trợ mua lại số lượng APLUS là: 

10,000 APLUS – 500 APLUS – 1500 APLUS – 3000 APLUS = 5000 APLUS. Tương ứng 1,025,000 VNDC.