Thông báo: Đốt bỏ ONUS Token ánh xạ

Trong lộ trình chuyển đổi ONUS Token qua ONUS Coin, ONUS sẽ đốt bỏ các ONUS Token không phát sinh nhu cầu sử dụng (trên mạng Polygon, KardiaChain, Ethereum, BNB Chain) và chỉ để lại 1 phần nhỏ phục vụ nhu cầu của cộng đồng.

ONUS trên các Chain khác chỉ đóng vai trò là token ánh xạ (Chỉ có giá trị quy đổi về ONUS) và không phát sinh thêm lưu thông.

Các giao dịch đốt bỏ:

Ngoài ra ONUS Coin cũng sẽ được áp dụng chính sách vesting theo Whitepaper trong smart contract trong những ngày tới.

Giới thiệu về ONUS Coin

ONUS Coin là native token của nền tảng ONUS Chain. ONUS Coin được sử dụng để bảo mật mạng lưới thông qua staking của validators, quản trị, thanh toán và phí giao dịch. ONUS Coin đóng vai trò vừa là token tiện ích, vừa là token quản trị của hệ sinh thái ONUS.

Mục đích sử dụng của ONUS Coin:

  • Bảo mật mạng lưới: Các Validators cần ký quỹ số lượng lớn ONUS Coin để xác thực khối, giúp đảm bảo tính chính xác, minh bạch và bảo mật.
  • Thanh toán phí giao dịch: ONUS được sử dụng để trả phí giao dịch, phí triển khai hợp đồng thông minh hoặc phí tạo mạng lưới mới. 
  • Quản trị On-chain: Người nắm giữ ONUS Coin có thể đề xuất và bỏ phiếu cho những thay đổi quan trọng của mạng lưới ONUS Chain

Chi tiết về tokenomics của ONUS Coin: https://docs.onuschain.io/onus-coin/tokenomics