Thông báo: Kế hoạch bảo trì nâng cấp hạ tầng máy chủ ONUS Pro

Nhằm nâng cấp hạ tầng máy chủ và nâng cao hiệu năng hệ thống, đội ngũ kỹ thuật sẽ bảo trì giao dịch hợp đồng tương lai tại ONUS Pro. 

Thời gian bảo trì: Từ 1h00 đến 5h00 Chủ Nhật ngày 15/10/2023

Các tính năng khác trên ứng dụng ONUS vẫn hoạt động bình thường.

Lưu ý: 

Trong thời gian bảo trì, người dùng sẽ không thể thao tác với các vị thế đang mở, không thể mở thêm vị thế mới. 

Các vị thế của người dùng vẫn được duy trì trong quá trình bảo trì và hoạt động trở lại khi quá trình bảo trì hoàn tất. Tuy nhiên, khi hoàn tất bảo trì, các vị thế đang mở có thể gặp một số rủi ro do giá đã thay đổi trong quá trình bảo trì. Người dùng vui lòng quản lý rủi ro và có kế hoạch giao dịch phù hợp.

Nếu cần hỗ trợ các vấn đề phát sinh ngoài ý muốn, người dùng vui lòng gửi ticket để được xử lý.