Thông báo: Kế hoạch chuyển đổi và huỷ niêm yết VNC token (VNCT)

VNC token (VNCT) là chứng quyền được đảm bảo bằng cổ phần Trustpay và các loại tài sản khác, trong đó có chứng chỉ quỹ VNC thuộc Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo VNC. Do quỹ VNC đang trong quá trình kết thúc hoạt động tại Việt Nam, để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư đang nắm giữ VNCT, ONUS sẽ chính thức huỷ niêm yết VNCT trên ứng dụng ONUS và quy đổi thành VNDC.

Kế hoạch cụ thể như sau:

  • Bắt đầu từ 11h00 ngày 07/01, ONUS sẽ đóng toàn bộ giao dịch đối với VNCT. 
  • Toàn bộ số dư VNCT của bạn sẽ được tự động quy đổi thành VNDC theo tỷ lệ 1:10000 (mỗi 1 VNCT quy đổi thành 10,000 VNDC).
  • Số lượng VNCT trong các farming pool sẽ tự động unstake và quy đổi thành VNDC theo tỷ lệ 1:10000.
  • Các khoản vay thế chấp VNCT sẽ tự động được tất toán và quy đổi thành VNDC theo tỷ lệ 1:10000 (người dùng nên thực hiện tất toán trước khi việc chuyển đổi được thực hiện).

Trân trọng,

Đội ngũ ONUS.