Thông báo: Kế hoạch dừng tích hợp FutureSwap tại ONUS

Để chuẩn bị cho việc ra mắt và tích hợp các sản phẩm của ONUS Pro trên ứng dụng ONUS, từ ngày 28/11, ONUS và Attlas Exchange sẽ dừng tích hợp sản phẩm FutureSwap (cả phiên bản Lite và Pro) trên ONUS. 

Nhà đầu tư vui lòng đọc kỹ các mốc thời gian dưới đây để có kế hoạch đóng các vị thế của mình và rút tài sản trước thời điểm đóng tính năng:

Từ 0h00 ngày 25/11: Dừng cho phép nạp tài sản và mở vị thế mới. 

Từ 0h00 ngày 28/11: FutureSwap chính thức dừng tích hợp trên ứng dụng ONUS. Theo đó:

  • Toàn bộ các vị thế đang mở sẽ tự động đóng. 
  • Số dư tài sản còn lại của người dùng sẽ tự động chuyển về ví chính. 
  • Toàn bộ quà tặng trải nghiệm của người dùng (đang bị khoá) sẽ bị thu hồi.
  • Dừng cho phép rút tài sản. Người dùng vui lòng đóng hết các vị thế và rút tài sản khỏi tính năng FutureSwap trước 0h00 ngày 28/11; sau thời điểm này, người dùng không thể rút tài sản.

Người dùng vẫn có thể giao dịch FutureSwap tại sàn giao dịch Attlas.

Ngoài ra, người dùng có thể giao dịch hợp đồng tương lai trên ứng dụng ONUS thông qua tính năng ONUS Futures (tích hợp cùng đối tác Nami). Xem hướng dẫn tại đây