Thông báo: Kế hoạch hủy niêm yết BDS token

Kính gửi Quý khách hàng,

Tại ONUS, chúng tôi sẽ đánh giá định kỳ từng tài sản kỹ thuật số đã được niêm yết, để đảm bảo sự minh bạch và an toàn cho lựa chọn đầu tư của khách hàng, đặc biệt là những nhà đầu tư mới. Khi một dự án không còn đáp ứng được các tiêu chuẩn của ONUS, chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá để đưa ra phương án cảnh báo hoặc hủy bỏ niêm yết. Chúng tôi tin rằng điều này bảo vệ tốt nhất cho tất cả quý khách hàng và hình ảnh của ONUS.

Theo đó, sau khi thực hiện đánh giá dự án BDS, chúng tôi kết luận dự án hiện tại không đáp ứng được yêu cầu từ ONUS: 

  • Tỷ lệ lạm phát token ở mức quá cao.
  • Không đảm bảo thanh khoản tại ONUS.
  • Giá hiện tại giảm rất mạnh so với giá mở bán ban đầu.
  • Tiến độ phát triển sản phẩm không đồng nhất theo roadmap.

Do vậy, ONUS sẽ tiến hành hủy niêm yết BDS theo cụ thể kế hoạch như sau:

  1. 20h00 ngày 20/03/2022, ONUS sẽ đóng cổng nạp on-chain BDS vào ONUS và tạm dừng các loại giao dịch: Off-Chain, P2P, Credit Line.
  2. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo, người dùng nắm giữ Token BDS vui lòng rút On-chain về ví Blockchain (Metamask, Trust Wallet, Kai Wallet hoặc ứng dụng riêng của BDS).
  3. Sau 30 ngày kể từ thời điểm đưa ra thông báo này, tức 10h00 ngày 19/04/2022, ONUS sẽ chính thức đóng hoàn toàn giao dịch BDS và người dùng sẽ không thể rút BDS ra khỏi hệ thống.

Thông báo này đã được gửi đến và thống nhất với đội ngũ phát triển BDS (Công ty BDS Holding LLC). Để đưa ra các yêu cầu liên quan đến việc nắm giữ BDS, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp đội ngũ phát triển BDS theo thông tin bên dưới:

Hủy niêm yết là hoạt động định kỳ của ONUS trong nỗ lực xây dựng môi trường đầu tư tài sản số bằng cách thúc đẩy sự minh bạch và tăng trưởng lâu dài, bền vững.

Trân trọng,
Đội ngũ ONUS.