Thông báo: Kế hoạch hủy niêm yết Sunflower token (SFO)

Kính gửi Quý khách hàng,

Để hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư, ONUS liên tục rà soát các tài sản được niêm yết, đánh giá tính phù hợp nhằm đưa ra điều chỉnh kịp thời. Các dự án/token không đáp ứng tiêu chuẩn chúng tôi đặt ra sẽ được cân nhắc Huỷ niêm yết.

Sau khi thực hiện đánh giá dự án Sunflower Finance (SFO), chúng tôi kết luận dự án hiện tại không đáp ứng được yêu cầu từ ONUS, liên quan tới các yếu tố:

  • Khối lượng giao dịch.
  • Đảm bảo thanh khoản.
  • Tiến độ phát triển sản phẩm theo Roadmap.
  • Phát triển cộng đồng.

Do vậy, sau khi thống nhất với đội ngũ phát hành SFO, ONUS sẽ tiến hành hủy niêm yết SFO trên ứng dụng ONUS. Kế hoạch cụ thể như sau:

  • 20h00 ngày 21/03/2022, ONUS sẽ đóng cổng nạp On-chain SFO vào ONUS và tạm dừng các giao dịch đối với SFO: Off-Chain, P2P.
  • Trong vòng 30 ngày kể từ thông báo này, người dùng nắm giữ token SFO vui lòng rút On-chain về ví Blockchain (Metamask, Trust Wallet, Kai Wallet hoặc các sàn giao dịch khác có hỗ trợ SFO). Người dùng cũng có thể giao dịch SFO trên PancakeSwap với cặp giao dịch SFO-BUSD.
  • Sau 30 ngày kể từ thông báo này, tức 10h00 ngày 20/04/2022, ONUS sẽ chính thức đóng hoàn toàn giao dịch SFO và người dùng sẽ không thể rút SFO ra khỏi hệ thống.

Để đưa ra các yêu cầu liên quan đến quyền lợi khi nắm giữ SFO và cập nhật các thông tin về dự án, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp đội ngũ hỗ trợ cộng đồng của SFO theo thông tin bên dưới:

Hủy niêm yết là hoạt động định kỳ của ONUS trong nỗ lực xây dựng môi trường đầu tư tài sản số bằng cách thúc đẩy sự minh bạch và tăng trưởng lâu dài, bền vững.

Trân trọng,
Đội ngũ ONUS.