Thông báo: Tái thẩm định dự án AceStarter

Kính gửi quý khách hàng,

Vừa qua, dự án AceStarter đã được thẩm định trực tiếp bởi đội ngũ ONUS và đã được thông qua vòng ONUS Voting. Tuy nhiên đội ngũ AceStarter sau đó đã đề xuất điều chỉnh, triển khai các cập nhật lớn so với mô hình được thẩm định ban đầu. 

Một số cập nhật từ phía AceStarter: 

  • Chuyển đổi hình thức gọi vốn, cho phép token mở bán IDO và Private sales có giá bằng nhau và được unlock 100% tại TGE. 
  • Điều chỉnh Tokenomics và thời gian IDO trên các nền tảng. 
  • Điều chỉnh giá chào bán launchpad đối với token ASTAR. 

Dựa trên những thay đổi này, ONUS sẽ tiến hành thẩm định lại toàn bộ dự án AceStarter nhằm đảm bảo chất lượng của những dự án được giới thiệu tới cộng đồng. Sau khi tái thẩm định, ONUS sẽ có thông báo chính thức tới cộng đồng trong vòng 7 ngày tới với các nội dung:

  • Kết quả tái thẩm định.
  • Kế hoạch Launchpad chi tiết (nếu vượt qua tái thẩm định) bao gồm: Thời gian, giá mở bán, hình thức bán, lộ trình mở khóa token, lịch mở tính năng,…
  • Các thông tin cập nhật cụ thể của AceStarter so với phiên bản trước đây.

Cảm ơn cộng đồng đã luôn theo dõi và ủng hộ các dự án trên ONUS.

Trân trọng,

Đội ngũ ONUS.