67,361 VND
-8.58%
1 ngày
7 ngày
3 tháng
1 năm
Chi tiết giá
Tỷ giá 1 dogwifhat so với VND hôm nay là 67,361 VND, thay đổi -8.5825% trong 24 giờ qua. Vốn hóa thị trường hiện tại là 64,853,335,729,623.99 VND với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 5,356,545,826,399.17 VND.
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 17:19 (UTC)