Giá WIF hôm nay

Trung bình (24h)
71,513 VND
Thấp nhất (24h)
64,776 VND
Cao nhất (24h)
75,600 VND
Khối lượng 24h
218,064,275.06 USD
KL Trung bình 10 ngày
199,869,201.92 USD
Vốn hóa thị trường
2.59 tỷ USD

dogwifhat WIF/VND

66,744 VND
-11.59% 24 giờ qua
Biểu đồ giá WIF
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 16:43 (UTC)
Tín hiệu