Quỹ bảo vệ tài sản ONUS

Quỹ bảo vệ 5 triệu USD dành cho tài sản số của bạn trên ứng dụng ONUS

MỤC TIÊU

Tài sản được đảm bảo 100%

Quỹ bảo vệ tài sản ONUS cam kết đền bù cho người dùng 100% giá trị tài sản bị thất thoát do lỗi của ONUS. Đảm bảo an toàn cho tài sản số của bạn là trách nhiệm của chúng tôi.

TỔNG GIÁ TRỊ

5 Triệu USD

Quỹ bảo vệ tài sản ONUS luôn duy trì số dư tối thiểu 5 triệu USD, với nguồn vốn được cung cấp 100% bởi ONUS. Đồng thời ONUS cũng cam kết trích 5% lợi nhuận kinh doanh nhằm bổ sung, phát triển giá trị của quỹ.

ĐỐI TƯỢNG

1.5 Triệu người dùng ONUS

Tất cả người dùng khi tham gia lưu trữ, giao dịch tài sản số trên ứng dụng ONUS đều thuộc đối tượng được bảo vệ tài sản. Chi phí phát sinh 0 đồng, người dùng sẽ được tự động đăng ký tham gia chương trình bởi hệ thống

Danh mục tài sản được bảo vệ

Toàn bộ tài sản số của người dùng đang được niêm yết, lưu hành trong phạm vi ONUS đều được bảo vệ.

  • Tất cả 200+ mã tài sản đang được niêm yết trên ONUS
  • Stablecoin: VNDC, USDT được lưu trữ, giao dịch trong phạm vi ứng dụng
  • Các khoản vay Credit Line, các tài sản đang nạp vào Farming Pool

Chính sách bồi thường tài sản

ONUS cam kết đền bù 100% giá trị tài sản thất thoát do hệ thống ONUS gây ra, bao gồm:

  • Tài sản thất thoát trong quá trình nạp, rút, giao dịch và lưu trữ trên ONUS do gặp các lỗi hệ thống
  • Tài sản bị đánh cắp bởi hacker thâm nhập vào lỗ hổng hệ thống ONUS
  • Tài sản bị thất thoát do hành vi lừa đảo hoặc sai sót trong quá trình kiểm soát tới từ đội ngũ nhân sự trực thuộc ONUS

Các bước nhận bồi thường

Vận hành bởi

Bước 1: Người dùng gặp sự cố thất thoát tài sản, vui lòng điền thông tin vào form hồ sơ bồi thường tại đây.

Bước 2: ONUS kiểm định hồ sơ và ra quyết định bồi thường (tối đa 7 ngày làm việc).

Bước 3: Nếu sự cố của khách hàng đủ điều kiện nhận bồi thường, tài sản sẽ được chuyển trực tiếp về tài khoản trong vòng 24 giờ.

ONUS hỗ trợ người dùng hạn chế rủi ro

Ngoài hoạt động bồi thường từ ONUS, người dùng cũng sẽ được nâng cao khả năng tự bảo vệ tài sản của mình thông qua các công cụ hỗ trợ ONUS sẽ xây dựng trong tương lai.

  • ONUS phát triển hệ thống cảnh báo khách hàng trước những rủi ro về tài sản
  • ONUS xây dựng và phát hành hệ thống hướng dẫn, giáo dục dành cho nhà đầu tư trước những nguy cơ mất mát tài sản
  • ONUS trong tương lai sẽ phân tích Big Data lịch sử giao dịch từ đó giúp cảnh báo các hành vi giao dịch đáng ngờ