ONUS License

ONUS đã chính thức nhận được giấy phép số 124110246 về hoạt động trao đổi tài sản kỹ thuật số từ chính phủ Lithuania.

Giấy phép này sẽ cho phép ONUS cung cấp các hoạt động giao dịch tài sản tiền điện tử, dịch vụ lưu ký, ví lưu trữ tài sản số và quản lý danh mục đầu tư cho người dùng trên toàn cầu dưới sự giám sát của các cơ quan quản lý tại Lithuania.

Nội dung về giấy phép (tại đây).