ONUS License

Lithuania

ONUS đã chính thức nhận được giấy phép số 124110246 về hoạt động trao đổi tài sản kỹ thuật số từ chính phủ Lithuania.

Giấy phép này sẽ cho phép ONUS cung cấp các hoạt động giao dịch tài sản tiền điện tử, dịch vụ lưu ký, ví lưu trữ tài sản số và quản lý danh mục đầu tư cho người dùng trên toàn cầu (trừ những nước có quy định riêng) dưới sự giám sát của Dịch vụ điều tra tội phạm tài chính Lithuania.

Nội dung về giấy phép (tại đây).

Cộng Hòa Czech

ONUS chính thức trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ tiền điện tử (VASP), giấy phép số 19398506 tại Cộng Hòa Czech.

Giấy phép cho phép ONUS cung cấp các dịch vụ giao dịch và các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử cho khách hàng tại cộng hòa Czech cũng như khách hàng trên toàn cầu (trừ những nước có quy định riêng) dưới sự giám sát của ngân hàng trung ương cộng hòa Czech.

Nội dung về giấy phép (tại đây).

Ba Lan

ONUS chính thức trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ tiền điện tử (VASP), giấy phép số RDWW-667 tại Cộng Hòa Ba Lan.

Giấy phép cho phép ONUS cung cấp các các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử cho khách hàng tại cộng hòa Ba Lan cũng như khách hàng trên toàn cầu (trừ những nước có quy định riêng) dưới sự giám sát của Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan (PFSA).

Nội dung về giấy phép (tại đây).