Thông báo

Cập nhật các tin tức, thông báo mới nhất từ ONUS

Bài nghiên cứu về Heroes TD Token (HTD)

Bắt đầu từ 17h00 ngày 27/11/2021, đội ngũ ONUS khởi động chương trình chào bán token HTD (Heroes TD) trên ONUS Launchpad. Để giúp...

Niêm yết Mines of Dalarnia Token (DAR) trên ứng dụng ONUS

Hôm nay 27/11/2021, đội ngũ chính thức niêm yết Mines of Dalarnia Token (DAR) trên ứng dụng ONUS. Ngay sau khi DAR được niêm...

Niêm yết eCash Token (XEC) trên ứng dụng ONUS

Hôm nay 27/11/2021, đội ngũ chính thức niêm yết eCash Token (XEC) trên ứng dụng ONUS. Ngay sau khi XEC được niêm yết, bạn...

Bảo trì tính năng Credit Line

Để thực hiện nâng cấp nhằm tối ưu hiệu quả đầu tư cho người dùng, đội ngũ xin thông báo: Từ 17h30 ngày 26/11/2021,...

Niêm yết Boba Network Token (BOBA) trên ứng dụng ONUS

Hôm nay 26/11/2021, đội ngũ chính thức niêm yết Boba Network Token (BOBA) trên ứng dụng ONUS. Ngay sau khi BOBA được niêm yết,...

Kế hoạch chào bán Heroes TD token (HTD) trên ONUS Launchpad

Ngày 22/11 vừa qua, dự án Heroes TD đã được thẩm định bởi cộng đồng thông qua ONUS Voting. Với tỷ lệ Đồng ý...

Niêm yết Dusk Network Token (DUSK) trên ứng dụng ONUS

Hôm nay 26/11/2021, đội ngũ chính thức niêm yết Dusk Network Token (DUSK) trên ứng dụng ONUS. Ngay sau khi DUSK được niêm yết,...

Niêm yết Spell Token (SPELL) trên ứng dụng ONUS

Hôm nay 26/11/2021, đội ngũ chính thức niêm yết Spell Token (SPELL) trên ứng dụng ONUS. Ngay sau khi SPELL được niêm yết, bạn...

Niêm yết UMA Token (UMA) trên ứng dụng ONUS

Hôm nay 25/11/2021, đội ngũ chính thức niêm yết UMA Token (UMA) trên ứng dụng ONUS. Ngay sau khi UMA được niêm yết, bạn...

Niêm yết BENQI Token (QI) trên ứng dụng ONUS

Hôm nay 24/11/2021, đội ngũ chính thức niêm yết BENQI Token (QI) trên ứng dụng ONUS. Ngay sau khi QI được niêm yết, bạn...