Category: TOP

Top 10 coin Layer-1 tiềm năng nhất năm 2024

Layer 1 trong Blockchain là các blockchain nền tảng, hoạt động như mạng chính của hệ sinh thái và có khả năng xử lý,...

TOP 10 dự án coin hệ LayerZero tiềm năng năm 2024

LayerZero là giao thức tiên phong trong việc kết nối và truyền thông tin giữa các blockchain khác nhau, cho phép tương tác liền...

Top 10 coin Oracle tiềm năng giúp tăng gấp đôi lợi nhuận trong năm 2024

1. Tổng quan về Oracle 1.1. Oracle là gì? Oracle là giải pháp giúp các dự án Web3 tiếp cận với nguồn dữ liệu từ bên...

Top 8 Đồng Coin zkSync Có Tiềm Năng Tăng Trưởng “Khủng” 2024

zkSync là một trong những Layer 2 nổi bật trên Ethereum, thu hút sự chú ý của cộng đồng bởi công nghệ zk-SNARK tiên...

Top 10 Coin DePin tiềm năng cho một mùa Uptrend bội thu

Giữa thị trường tiền điện tử ngày càng phát triển nhanh chóng, những đồng coin DePin nổi lên như một xu hướng, thú hút...

Top 10 Coin Hệ PoW Hứa Hẹn “Bùng Nổ” năm 2024

PoW (Proof of Work) là thuật toán xác minh giao dịch trên blockchain thông qua việc yêu cầu thợ đào thực hiện giải các...