Search results for tag: COTI

Tìm hiểu về Top 10 Layer 2 mạnh nhất hiện nay

Bằng cách gia tăng khả năng mở rộng và hiệu quả cho các blockchain layer 1, các dự án Layer 2 đã trở thành...

Sau nâng cấp Dencun của Ethereum, các Altcoin nào sẽ hưởng lợi?

Khám phá cách nâng cấp Dencun của Ethereum được thiết lập để cách mạng hóa hệ sinh thái blockchain, đẩy các altcoin như COTI,...