Search results for tag: hiệu ứng fomo

FOMO là gì? Kiểm soát tâm lý FOMO trong đầu tư tiền điện tử

1. Tổng quan về FOMO 1.1. FOMO là gì? FOMO (Fear Of Missing Out) là hội chứng sợ bị bỏ lỡ. Đúng như tên gọi, người...