Điều khoản sử dụng

Cập nhật 01/07/2024

Bằng cách nhấp vào nút "Tạo Tài Khoản" hoặc truy cập vào ONUS, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập và sử dụng nền tảng giao dịch của chúng tôi thông qua phần mềm, API (giao diện chương trình ứng dụng), công nghệ, sản phẩm và/hoặc các chức năng.

Bạn đồng ý bị ràng buộc pháp lý bởi các điều khoản dịch vụ quy định tại đây và bất kỳ điều khoản nào được tham chiếu kèm theo (“Thỏa thuận” này). Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các Thỏa thuận này hoặc việc sử dụng nền tảng ONUS, vui lòng truy cập Trung Tâm Hỗ Trợ để biết thêm thông tin. Các điều khoản cụ thể chỉ dành cho một số người dùng của ONUS sẽ được xác định rõ ràng.

Trong phạm vi tối đa cho phép theo các các luật áp dụng và theo Mục 13.3, chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chỉnh sửa các Điều Khoản, và bất kỳ chính sách hoặc hướng dẫn nào của nền tảng ONUS, vào bất kỳ lúc nào và theo quyết định riêng của chúng tôi.

Trong phạm vi tối đa cho phép theo các luật áp dụng, bạn đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận này có hiệu lực khi bạn truy cập hoặc sử dụng nền tảng. Bạn phải ngừng sử dụng Dịch Vụ ONUS nếu không đồng ý với các Thỏa thuận này. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại các Điều Khoản để đảm bảo rằng bạn hiểu rõ các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc truy cập và sử dụng Dịch vụ ONUS. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc sử dụng Nền tảng ONUS, vui lòng truy cập Trung Tâm Hỗ Trợ.

1. TÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN

Để đủ điều kiện sử dụng bất kỳ Dịch vụ ONUS nào, bạn phải từ 18 tuổi trở lên và cư trú tại quốc gia mà tại đó các Dịch vụ ONUS liên quan có thể truy cập được. Xin lưu ý rằng không phải tất cả các Dịch vụ ONUS đều có sẵn ở mọi quốc gia. Chúng tôi có thể hạn chế hoặc cấm sử dụng toàn bộ hoặc một phần các Dịch vụ ONUS từ các khu vực bị hạn chế, hiện tại bao gồm Hong Kong (đặc biệt liên quan đến các dịch vụ phái sinh của chúng tôi), Bỉ, Cuba, Pháp và các vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp bao gồm Guadeloupe, Guiana thuộc Pháp, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Đất Nam và Nam Cực thuộc Pháp, Polynesia thuộc Pháp, Wallis và Futuna, và New Caledonia, Iran, Ấn Độ, Nhật Bản, Bắc Triều Tiên, Malaysia, Singapore (đặc biệt liên quan đến các dịch vụ margin và phái sinh của chúng tôi), Syria, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Hoa Kỳ bao gồm tất cả các lãnh thổ của Hoa Kỳ như Puerto Rico, Samoa thuộc Mỹ, Guam, Quần đảo Bắc Mariana, và Quần đảo Virgin thuộc Mỹ (St. Croix, St. John và St. Thomas), Bahamas, Canada, Hà Lan, Vương quốc Anh (đặc biệt liên quan đến các dịch vụ phái sinh cho người dùng bán lẻ), Ireland, Bangladesh, Bolivia, Crimea, khu vực Donetsk và khu vực Luhansk của Ukraine, Uzbekistan và Malta. Nội dung của Thỏa thuận này sẽ không bị loại trừ khỏi luật pháp của quốc gia hoặc khu vực mà người dùng cư trú. Do đó, nếu bạn không đáp ứng các yêu cầu về điều kiện này, vui lòng không sử dụng các Dịch vụ ONUS.

2. DỊCH VỤ

2.1 Dịch vụ Tài sản kỹ thuật số

Các dịch vụ sau ("Dịch vụ Tài sản kỹ thuật số") có thể được cung cấp cho bạn bởi ONUS:

 • Ví lưu trữ Tài sản kỹ thuật số ("Ví Tài sản kỹ thuật số") cho phép bạn lưu trữ, theo dõi, chuyển và quản lý số dư của một số loại Tài sản kỹ thuật số được hỗ trợ như Bitcoin hoặc Ethereum, …. (gọi chung là "Tài sản kỹ thuật số");
 • Dịch vụ quy đổi Tài sản kỹ thuật số cho phép bạn chọn giá cho các giao dịch quy đổi (mua và bán) các loại Tài sản kỹ thuật số và (tuân theo các hạn chế nhất định) thực hiện bất kỳ giao dịch quy đổi nào như vậy trên App ONUS (“Dịch vụ trao đổi Tài sản kỹ thuật số”).

2.2 Các Dịch vụ bổ sung.

Ngoài các dịch vụ cốt lõi (tức là Dịch vụ Tài sản kỹ thuật số), các dịch vụ sau ("Dịch vụ bổ sung") có thể được cung cấp bởi ONUS như: P2P, staking daily, Credit Line, Giao dịch bảo đảm, Farming, Launchpad …

Không phải mọi dịch vụ do ONUS cung cấp đều được đề cập trong Thỏa thuận này này. Ngoài Dịch vụ Tài sản kỹ thuật số và Dịch vụ bổ sung được đề cập ở đây, các dịch vụ khác trên Nền tảng ONUS phải tuân theo các thỏa thuận khác dành riêng cho các dịch vụ đó. Để biết các điều khoản điều chỉnh các dịch vụ đó, vui lòng tham khảo trên website của ONUS.

2.3 Phí dịch vụ (“phí”).

Bạn đồng ý chịu trách nhiệm thanh toán và trả tất cả các khoản phí khi sử dụng dịch vụ.

ONUS có quyền thiết lập và sửa đổi cấu trúc phí theo quyết định riêng của mình. Chúng tôi cũng có thể tiến hành tính phí đối với các dịch vụ đang miễn phí. Mọi thay đổi về phí sẽ được thông báo trước.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ khoản phí nào được tính, bạn có thể ngừng sử dụng một hoặc nhiều dịch vụ ngay lập tức. Bạn vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi khoản phí đã phát sinh cho đến ngày chấm dứt dịch vụ.

Trừ khi có quy định hoặc thỏa thuận khác, bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền tự động và không cần thông báo trước khấu trừ phí dịch vụ nêu trên trực tiếp từ tài sản trong tài khoản của bạn.

Nếu bạn không thanh toán đầy đủ và đúng hạn, chúng tôi có quyền tạm ngưng, đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn.

3. THIẾT LẬP TÀI KHOẢN

3.1 Đăng ký tài khoản ONUS

Để sử dụng Dịch vụ ONUS, bạn cần đăng ký tài khoản ONUS ("Tài khoản ONUS") bằng cách cung cấp thông tin chi tiết của bạn, bao gồm tên, địa chỉ email và mật khẩu của bạn và chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận này.

Bằng cách sử dụng Tài khoản ONUS, bạn đồng ý và tuyên bố rằng bạn sẽ chỉ sử dụng Dịch vụ ONUS cho chính mình. Mỗi khách hàng chỉ được đăng ký một tài khoản ONUS. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động xảy ra trong Tài khoản ONUS của mình.

Theo quyết định riêng của mình, chúng tôi có thể từ chối mở Tài khoản ONUS cho bạn hoặc tạm ngưng hoặc chấm dứt bất kỳ Tài khoản ONUS nào (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các tài khoản trùng lặp) hoặc tạm ngừng hoặc chấm dứt giao dịch Tài sản kỹ thuật số cụ thể trong tài khoản của bạn.

3.2 Xác minh danh tính

Bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi thông tin mà chúng tôi yêu cầu (mà chúng tôi có thể yêu cầu bất kỳ lúc nào được cho là cần thiết) cho mục đích xác minh danh tính và nhằm phát hiện rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo hoặc bất kỳ tội phạm tài chính nào khác, bao gồm cả như quy định trong Phụ lục 2 (Các thủ tục và giới hạn xác minh) và cho phép chúng tôi lưu giữ các thông tin đó.

Bạn sẽ cần phải hoàn thành các thủ tục xác minh nhất định trước khi được phép bắt đầu sử dụng Dịch vụ ONUS và truy cập các Dịch vụ ONUS cụ thể, bao gồm một số quy đổi nhất định của và Tài sản kỹ thuật số và các giới hạn áp dụng cho việc sử dụng Dịch vụ ONUS của bạn có thể được thay đổi do thông tin được thu thập liên tục.

Thông tin chúng tôi yêu cầu có thể bao gồm (nhưng không giới hạn) thông tin cá nhân như tên, địa chỉ cư trú, số điện thoại, địa chỉ email, ngày sinh, số nhận dạng người nộp thuế, số nhận dạng quốc gia, thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng của bạn (chẳng hạn như tên ngân hàng, loại tài khoản, số định tuyến và số tài khoản) trạng thái mạng, loại khách hàng, vai trò khách hàng, loại thanh toán, số nhận dạng thiết bị di động (ví dụ: nhận dạng thuê bao di động quốc tế và nhận dạng thiết bị di động quốc tế) và các chi tiết trạng thái thuê bao khác, và bất kỳ thông tin nào như vậy mà ONUS bắt buộc phải thu thập theo thời gian theo luật hiện hành.

Bạn cũng có thể phải trải qua “Thẩm định nâng cao”, nếu ONUS có thể yêu cầu bạn gửi thông tin bổ sung về bản thân hoặc doanh nghiệp của bạn, cung cấp hồ sơ liên quan và sắp xếp các cuộc họp với nhân viên ONUS để ONUS có thể có thông tin về nguồn tài sản của bạn và nguồn Tài sản cho bất kỳ giao dịch nào được thực hiện trong quá trình bạn sử dụng Dịch vụ ONUS.

Khi cung cấp cho chúng tôi thông tin này hoặc bất kỳ thông tin nào khác có thể được yêu cầu, bạn xác nhận rằng thông tin đó là trung thực, chính xác và đầy đủ, đồng thời bạn không giữ lại bất kỳ thông tin nào có thể ảnh hưởng đến đánh giá của ONUS về bạn cho mục đích đăng ký Tài khoản ONUS hoặc việc cung cấp Dịch vụ ONUS cho bạn. Bạn cam kết thông báo ngay bằng văn bản và cung cấp cho ONUS thông tin liên quan đến bất kỳ thay đổi nào trong trường hợp có thể khiến bất kỳ thông tin nào được cung cấp trở nên sai lệch, không chính xác hoặc không đầy đủ, đồng thời cam kết cung cấp bất kỳ tài liệu, hồ sơ và thông tin bổ sung nào khác khi ONUS và/hoặc luật hiện hành yêu cầu. Bạn cho phép chúng tôi lưu giữ hồ sơ của những thông tin đó. Chúng tôi sẽ xử lý thông tin này theo Mục Bảo vệ dữ liệu.

Bạn cho phép chúng tôi thực hiện các yêu cầu, cho dù trực tiếp hoặc thông qua các bên thứ ba, mà chúng tôi cho là cần thiết để xác minh danh tính của bạn hoặc bảo vệ bạn và/hoặc chúng tôi chống lại gian lận hoặc tội phạm tài chính khác và thực hiện hành động mà chúng tôi cho là cần thiết một cách hợp lý khi muốn truy vấn. Khi chúng tôi thực hiện các yêu cầu này, bạn thừa nhận và đồng ý rằng thông tin cá nhân của bạn có thể được tiết lộ cho các cơ quan pháp luật về phòng chống gian lận hoặc tội phạm tài chính … và rằng các cơ quan này có thể trả lời đầy đủ các yêu cầu của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi có thể yêu cầu bạn đợi một khoảng thời gian sau khi hoàn thành giao dịch trước khi cho phép bạn sử dụng thêm Dịch vụ ONUS và/hoặc trước khi cho phép bạn tham gia vào các giao dịch vượt quá giới hạn khối lượng nhất định.

3.3 Tự chịu trách nhiệm

Bạn đồng ý không cho phép bất kỳ ai sử dụng hoặc điều khiển tài khoản của bạn và thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi thông tin nào hoặc về việc tài khoản của bạn đã bị xâm phạm. Bạn có trách nhiệm lưu giữ, bảo vệ và bảo vệ mọi khóa, chứng chỉ, mật khẩu, mã truy cập, ID người dùng, khóa API hoặc thông tin đăng nhập (gọi chung là "Mật khẩu") đã được cung cấp cho bạn hoặc được tạo liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ ONUS. Nếu bạn mất Mật khẩu, bạn có thể không truy cập được vào tài khoản của mình. Bạn đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với Mật khẩu của bạn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ trách nhiệm pháp lý, tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, phát sinh từ việc sử dụng trái phép Mật khẩu của bạn. Bạn hiểu và đồng ý rằng nếu bạn ủy quyền cho bất kỳ bên thứ ba hoặc nền tảng bên thứ ba nào sử dụng thông tin Mật khẩu trong tài khoản của bạn thì bên thứ ba hoặc nền tảng bên thứ ba sẽ biết thông tin tài khoản của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin liên quan đến tài sản của bạn, giao dịch, thẩm quyền điều hành giao dịch và thông tin tài khoản, v.v.) và tài khoản của bạn sẽ gặp phải những rủi ro nhất định và có thể bị mất mát hoặc thiệt hại. Bạn đồng ý tự chịu trách nhiệm về mọi tổn thất hoặc thiệt hại do bạn cho phép bất kỳ bên thứ ba hoặc nền tảng bên thứ ba nào sử dụng thông tin Mật khẩu của bạn và mọi mất mát hoặc thiệt hại do bên thứ ba hoặc nền tảng bên thứ ba gây ra cho bạn khi sử dụng Mật khẩu tài khoản của bạn thông tin. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản bồi thường hoặc trách nhiệm pháp lý nào khác đối với những mất mát hoặc thiệt hại do các trường hợp nêu trên gây ra. Chúng tôi cung cấp nền tảng giao dịch trực tuyến và để tránh các rủi ro bảo mật tiềm ẩn, mật khẩu đăng nhập, mật khẩu quản trị và bất kỳ mật khẩu nào khác sẽ không được đặt giống nhau. Các trách nhiệm liên quan sẽ do người sử dụng chịu. Khi người dùng đã đăng ký và trở thành người dùng của Nền tảng ONUS, họ sẽ nhận được tên người dùng và mật khẩu, đồng thời chịu trách nhiệm về mọi hoạt động với tên người dùng và mật khẩu này sau khi vào hệ thống và chịu mọi trách nhiệm trách nhiệm pháp lý trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi cách đặt và hành vi sử dụng tên người dùng này.

4 DỊCH VỤ TÀI SẢN KỸ THUẬT SỐ

4.1 Tổng quát

Ví Tài sản kỹ thuật số của bạn cho phép bạn gửi Tài sản kỹ thuật số đến và yêu cầu, nhận và lưu trữ Tài sản kỹ thuật số từ những người dùng khác hoặc bên thứ ba bên ngoài Nền tảng ONUS, bằng cách đưa ra các lệnh thông qua App ONUS (mỗi giao dịch như vậy là một "Giao dịch Tài sản kỹ thuật số" ).

Dịch vụ quy đổi Tài sản kỹ thuật số cho phép bạn giao dịch, trao đổi Tài sản kỹ thuật số trên Nền tảng ONUS; ONUS tạo điều kiện và cho phép giao dịch, trao đổi Tài sản kỹ thuật số giữa các khách hàng của mình trên Nền tảng ONUS.

4.2 Thực hiện Giao dịch

Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để thực hiện tất cả các giao dịch (mua/ bán), trao đổi Tài sản kỹ thuật số, nhưng trong một số trường hợp, chúng tôi có thể không thực hiện được. Nếu đúng như vậy, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và xin bạn chấp thuận để thử mua lại theo Tỷ giá quy đổi hiện tại (như được định nghĩa bên dưới).

4.3 Tỷ giá quy đổi

Mỗi giao dịch quy đổi (mua hoặc bán) Tài sản kỹ thuật số cũng phải tuân theo Tỷ giá quy đổi đối với giao dịch đó. "Tỷ giá quy đổi" tức là giá của một loại Tài sản kỹ thuật số được hỗ trợ nhất định tính bằng đơn vị Tài sản pháp định theo như báo giá trên App ONUS. Tỷ giá quy đổi được THỂ HIỆN dưới dạng "Giá mua" hoặc "Giá bán", là giá mà bạn có thể mua hoặc bán loại Tài sản kỹ thuật số tương ứng.

Bạn thừa nhận rằng Tỷ giá quy đổi đối với Giá mua có thể không giống với Tỷ giá quy đổi đối với Giá bán tại bất kỳ thời điểm nào và chúng tôi có thể thêm một khoản Tài sản chênh lệch vào Tỷ giá quy đổi được niêm yết. Khi bạn đồng ý thực hiện một giao dịch nghĩa là bạn đồng ý chấp nhận Tỷ giá quy đổi đó tại thời điểm bạn giao dịch. Chúng tôi không đảm bảo tính khả dụng của bất kỳ Tỷ giá quy đổi nào. Chúng tôi không đảm bảo rằng bạn sẽ có thể giao dịch (mua và / hoặc bán) Tài sản kỹ thuật số của bạn trên thị trường mở với bất kỳ mức giá nào hoặc vào bất kỳ thời điểm cụ thể nào.

4.4 Phê duyệt giao dịch; Đảo ngược giao dịch; Hủy giao dịch

Khi nhấp vào nút ‘Mua’ hoặc ‘Bán’ trên App ONUS, bạn đang trao quyền cho ONUS bắt đầu giao dịch với Giá mua hoặc Giá bán theo báo giá và đồng ý với mọi khoản Phí liên quan và bất kỳ khoản phí nào khác.

Bạn không thể hủy, đảo ngược hoặc thay đổi các giao dịch được đánh dấu là hoàn tất hoặc đang chờ xử lý. Nếu việc thanh toán của bạn không thành công hoặc nếu phương thức thanh toán của bạn không có đủ Tài sản kỹ thuật số, bạn cho phép chúng tôi, tùy thuộc vào quyết định riêng của chúng tôi, hủy giao dịch hoặc trừ Tài sản vào các phương thức thanh toán khác của bạn để hoàn tất giao dịch. Bạn có trách nhiệm duy trì số dư thích hợp và / hoặc đủ hạn mức Tài sản kỹ thuật số hoặc các khoản phí. ONUS có quyền tạm dừng quyền truy cập vào Dịch vụ ONUS cho đến khi giải quyết xong khoản Tài sản kỹ thuật số chưa được thanh toán đủ đó.

4.5 Giao dịch Tài sản kỹ thuật số

Chúng tôi sẽ xử lý các Giao dịch Tài sản kỹ thuật số theo chỉ dẫn mà chúng tôi nhận được từ bạn. Bạn cần xác minh tất cả thông tin giao dịch trước khi đưa ra chỉ dẫn cho chúng tôi. Chúng tôi không đảm bảo danh tính của bất kỳ người dùng, người nhận, người được ủy quyền hoặc bên thứ ba nào khác và chúng tôi không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin mà bạn cung cấp là chính xác và đầy đủ.

Các giao dịch Tài sản kỹ thuật số sẽ không thể hoàn nguyên lại sau khi đã được gửi lên mạng Tài sản kỹ thuật số tương ứng. Nếu bạn thực hiện Giao dịch Tài sản kỹ thuật số bằng cách nhập địa chỉ email của người nhận và người nhận không có sẵn Tài khoản ONUS, chúng tôi sẽ mời người nhận mở Tài khoản ONUS. Nếu người nhận không mở Tài khoản ONUS trong vòng 30 ngày, chúng tôi sẽ trả lại Đơn vị Tài sản kỹ thuật số có liên quan vào Ví Tài sản kỹ thuật số của bạn.

Chúng tôi có thể tính phí mạng lưới để thay mặt bạn xử lý Giao dịch Tài sản kỹ thuật số. Chúng tôi sẽ tính phí mạng lưới tùy thuộc vào quyết định của chúng tôi, tuy nhiên chúng tôi sẽ luôn thông báo cho bạn biết mức phí mạng lưới tại thời điểm bạn phê duyệt Giao dịch Tài sản kỹ thuật số hoặc trước đó. Phí mạng lưới cho mỗi giao dịch riêng lẻ sẽ được thể hiện trên trang thanh toán vào thời điểm thanh toán. Khi bạn hoặc bên thứ ba gửi Tài sản kỹ thuật số từ một ví bên ngoài không thuộc ONUS vào Ví Tài sản kỹ thuật số ONUS, người thực hiện giao dịch chịu trách nhiệm thực hiện giao dịch đúng cách, bao gồm thanh toán phí mạng lưới để giao dịch được hoàn thành, và các vấn đề khác. Việc không thanh toán phí mạng lưới có thể khiến giao dịch của bạn bị giữ ở trạng thái chờ xử lý ngoài tầm kiểm soát của ONUS; chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với sự chậm trễ hoặc mất mát phát sinh do lỗi trong quá trình thực hiện giao dịch và chúng tôi không có nghĩa vụ hỗ trợ việc khắc phục các giao dịch lỗi đó.

Sau khi một Giao dịch Tài sản kỹ thuật số được gửi lên mạng Tài sản kỹ thuật số, giao dịch đó sẽ không được xác nhận trong một khoảng thời gian chờ mạng Tài sản kỹ thuật số thực hiện xác nhận đầy đủ về giao dịch. Giao dịch Tài sản kỹ thuật số ở trạng thái chờ xử lý nghĩa là giao dịch chưa được hoàn tất. Số Tài sản kỹ thuật số liên quan đến Giao dịch Tài sản kỹ thuật số ở trạng thái chờ xử lý sẽ được chỉ định là đang chờ xử lý và sẽ không được cộng vào số dư trong Ví Tài sản kỹ thuật số của bạn và cũng không khả dụng để thực hiện các Giao dịch Tài sản kỹ thuật số cho đến khi giao dịch được mạng xác nhận.

Chúng tôi cũng có thể từ chối xử lý hoặc hủy bất kỳ Giao dịch Tài sản kỹ thuật số đang chờ xử lý nào theo yêu cầu của luật pháp, quy định hoặc bất kỳ tòa án hoặc cơ quan nào khác mà ONUS phải tuân theo dưới bất kỳ thẩm quyền tài phán nào, ví dụ như trường hợp có nghi ngờ rửa Tài sản, tài trợ cho khủng bố, gian lận, hoặc bất kỳ hành vi phạm tội tài chính nào khác.

4.6 Các loại Tài sản kỹ thuật số được hỗ trợ

Dịch vụ Tài sản kỹ thuật số của chúng tôi chỉ được áp dụng cho các loại Tài sản kỹ thuật số mà ONUS hỗ trợ (“Các loại Tài sản kỹ thuật số được hỗ trợ”) và các loại Tài sản kỹ thuật số được hỗ trợ có thể thay đổi theo thời gian.

Trong mọi trường hợp, bạn không nên sử dụng Ví Tài sản kỹ thuật số của mình để lưu trữ, gửi, yêu cầu hoặc nhận Tài sản kỹ thuật số dưới bất kỳ hình thức nào mà chúng tôi không hỗ trợ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ liên quan đến việc sử dụng Ví Tài sản kỹ thuật số của bạn cho các loại Tài sản kỹ thuật số mà chúng tôi không hỗ trợ. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng ONUS không chịu trách nhiệm hay có trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tài sản nào không được hỗ trợ được gửi đến ví liên kết với Tài khoản ONUS của bạn.

4.7 Ngừng hỗ trợ một loại Tài sản kỹ thuật số

Tùy theo quyết định riêng của ONUS, ONUS có thể ngừng hỗ trợ bất kỳ loại Tài sản kỹ thuật số nào. ONUS sẽ thông báo cho bạn trước tối thiểu là 2 ngày (trừ khi luật hiện hành hoặc cơ quan quản lý đưa ra yêu cầu ngừng hỗ trợ trong khoảng thời gian ngắn hơn) đến địa chỉ email được liên kết với tài khoản ONUS của bạn để thông báo về việc ngừng hỗ trợ đó, hoặc bằng cách thông báo trên App ONUS, Trang web. Nếu bạn không bán hoặc gửi loại Tài sản kỹ thuật số đó ra khỏi nền tảng trong thời gian này, ONUS có quyền rút các Tài sản kỹ thuật số đó khỏi tài khoản của bạn và ghi có vào tài khoản ONUS của bạn theo giá thị trường của một loại Tài sản kỹ thuật số được hỗ trợ (mức giá sẽ được xác định theo quyết định hợp lý của chúng tôi).

4.8 Hoạt động của các giao thức Tài sản kỹ thuật số

Chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát các giao thức phần mềm cơ bản chi phối hoạt động của các loại Tài sản kỹ thuật số được hỗ trợ trên nền tảng của chúng tôi. Nói chung, các giao thức cơ bản là "mã nguồn mở" và bất kỳ ai cũng có thể sử dụng, sao chép, sửa đổi và phân phối chúng.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hoạt động của các giao thức cơ bản và chúng tôi không thể đảm bảo chức năng hoặc bảo mật của các hoạt động của mạng lưới. Bạn thừa nhận và chấp nhận rủi ro rằng các giao thức phần mềm cơ bản liên quan đến bất kỳ loại Tài sản kỹ thuật số nào bạn chứa trong Ví Tài sản kỹ thuật số của mình đều có thể thay đổi.

Đặc biệt, các giao thức cơ bản có thể bị thay đổi đột ngột về quy tắc hoạt động (bao gồm “fork”). Mọi thay đổi về hoạt động quan trọng như vậy có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính khả dụng, giá trị, chức năng và / hoặc tên của loại Tài sản kỹ thuật số mà bạn chứa trong Ví Tài sản kỹ thuật số của mình. ONUS không kiểm soát về thời gian và tính năng của những thay đổi về hoạt động quan trọng này. Bạn phải tự nhận thức về các thay đổi về hoạt động sắp tới và xem xét cẩn thận thông tin công khai và thông tin mà ONUS có thể cung cấp để xác định xem có tiếp tục giao dịch bằng loại Tài sản kỹ thuật số bị ảnh hưởng bằng Tài khoản ONUS của bạn hay không. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi về hoạt động nào như vậy, ONUS có quyền thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ an ninh và an toàn cho tài sản được lưu giữ trên Nền tảng ONUS, trong đó bao gồm tạm thời đình chỉ hoạt động đối với (các) loại Tài sản kỹ thuật số có liên quan, và các bước cần thiết khác; ONUS sẽ nỗ lực hết sức để thông báo cho bạn về phản hồi của ONUS đối với những thay đổi về hoạt động quan trọng; tuy nhiên, những thay đổi đó nằm ngoài tầm kiểm soát của ONUS và có thể xảy ra mà không được thông báo cho ONUS. Phản hồi của ONUS đối với bất kỳ thay đổi quan trọng nào về hoạt động như vậy đều tùy thuộc vào quyết định riêng của ONUS và bao gồm quyết định không hỗ trợ bất kỳ loại Tài sản kỹ thuật số mới, fork hoặc các hành động khác.

Bạn thừa nhận và chấp nhận rủi ro của việc thay đổi về hoạt động đối với giao thức Tài sản kỹ thuật số và đồng ý rằng ONUS không chịu trách nhiệm về những thay đổi hoạt động đó và không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất về giá trị nào mà bạn có thể sẽ gặp phải do những thay đổi về quy tắc hoạt động đó. Bạn thừa nhận và chấp nhận rằng ONUS có toàn quyền quyết định phản hồi của mình đối với bất kỳ thay đổi về hoạt động nào và ONUS không chịu trách nhiệm hỗ trợ bạn về các giao thức hoặc Tài sản hoặc tiền tệ không được hỗ trợ.

4.9 Độ trễ của việc chứa và chuyển Tài sản kỹ thuật số

ONUS lưu trữ private key của Tài sản kỹ thuật số một cách an toàn, kết hợp giữa lưu trữ online và offline. Các giao thức bảo mật của chúng tôi có thể trì hoãn việc thực hiện hoặc ghi có của Giao dịch Tài sản kỹ thuật số.

4.10 Khoản thanh toán của bên thứ ba

Chúng tôi không có quyền kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm đối với việc phân phối, chất lượng, tính an toàn, tính hợp pháp hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào mà bạn mua hoặc nhận hoặc bán hoặc chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm những người dùng khác của Dịch vụ Tài sản kỹ thuật số). Chúng tôi không chịu trách nhiệm đảm bảo rằng người mua bên thứ ba hoặc người bán mà bạn giao dịch sẽ hoàn tất giao dịch hoặc được phép hoàn tất giao dịch. Nếu bạn gặp sự cố với bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào được mua hoặc bán cho bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng Tài sản kỹ thuật số được chuyển bằng Dịch vụ Tài sản kỹ thuật số hoặc nếu bạn có tranh chấp với bên thứ ba đó, bạn cần giải quyết tranh chấp trực tiếp với bên thứ ba đó.

Nếu bạn tin rằng bên thứ ba đã gian lận, gây hiểu lầm hoặc có hành động không phù hợp, hoặc nếu bạn không thể giải quyết tranh chấp với bên thứ ba một cách thỏa đáng, bạn có thể thông báo cho Bộ phận hỗ trợ của ONUS tại: https://support.goonus.io/hc/en-us/requests/new để chúng tôi xem xét xem có thể xử lý như thế nào.

4.11 Quyền sở hữu Tài sản kỹ thuật số

Tất cả các loại Tài sản kỹ thuật số được giữ trong Ví Tài sản kỹ thuật số của bạn, là tài sản do ONUS nắm giữ trên cơ sở lưu ký tài sản cho bạn. Điều này có nghĩa là:

 • (A) Quyền sở hữu đối với Tài sản kỹ thuật số luôn là của bạn. Với tư cách là chủ sở hữu của Tài sản kỹ thuật số trong Ví Tài sản kỹ thuật số của mình, bạn sẽ chịu mọi rủi ro về việc mất Tài sản kỹ thuật số đó. ONUS không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với những biến động về giá trị của Tài sản kỹ thuật số được giữ trong Ví Tài sản kỹ thuật số của bạn.
 • (B) Không có loại Tài sản kỹ thuật số nào trong Ví Tài sản kỹ thuật số của bạn là tài sản của ONUS hoặc có thể được ONUS sử dụng để cho vay; ONUS không đại diện cho tài sản trong Ví Tài sản kỹ thuật số của người dùng hoặc xem các tài sản trong Ví Tài sản kỹ thuật số của người dùng là thuộc sở hữu của ONUS. ONUS có thể không cấp quyền bảo đảm cho Tài sản kỹ thuật số được giữ trong Ví Tài sản kỹ thuật số của bạn. Trừ khi có quyết định hoặc bản án có hiệu lực pháp luật từ tòa án, hoặc yêu cầu hợp lệ từ cơ quan thực thi pháp luật hoặc trừ khi được quy định trong tài liệu này, ONUS sẽ không bán, chuyển, cho vay, thế chấp hoặc chuyển giao Tài sản kỹ thuật số trong Ví Tài sản kỹ thuật số của bạn trừ khi có yêu cầu của bạn hoặc trừ khi tòa án, cơ quan thực thi pháp luật có thẩm quyền bắt buộc làm như vậy.
 • (C) Bạn kiểm soát các loại Tài sản kỹ thuật số trong Ví Tài sản kỹ thuật số của mình. Bất kỳ lúc nào, bạn cũng có thể rút Tài sản kỹ thuật số của mình bằng cách gửi chúng đến một địa chỉ blockchain khác do bạn hoặc bên thứ ba kiểm soát, tùy thuộc vào thời điểm đó có xảy ra sự cố ngừng hoạt động, thuộc thời gian ngừng hoạt động hay không và tùy thuộc vào các chính sách hiện hành khác.
 • (D) Để giữ Tài sản kỹ thuật số của khách hàng một cách an toàn hơn, ONUS có thể sử dụng các địa chỉ blockchain sử dụng chung, để chứa Tài sản kỹ thuật số thay cho khách hàng và / hoặc thay cho ONUS. Tài sản kỹ thuật số của khách hàng được tách biệt khỏi Tài sản kỹ thuật số của bản thân ONUS bằng cách lập sổ kế toán riêng biệt cho tài khoản của khách hàng và ONUS. Bất kể điều đó, ONUS không có nghĩa vụ phải sử dụng các địa chỉ blockchain khác nhau để chứa Tài sản kỹ thuật số do bạn sở hữu và Tài sản kỹ thuật số thuộc sở hữu của khách hàng khác hoặc của ONUS.

ONUS không có nghĩa vụ phát hành bất kỳ loại Tài sản kỹ thuật số thay thế nào trong trường hợp bất kỳ loại Tài sản kỹ thuật số, mật khẩu hoặc private key nào bị mất, bị đánh cắp, gặp trục trặc, bị phá hủy hoặc không thể truy cập được.

5. HẠN MỨC GIAO DỊCH VÀ THẨM ĐỊNH NÂNG CAO

5.1 Hạn mức giao dịch

Việc sử dụng tất cả các Dịch vụ của ONUS phải tuân theo hạn mức về khối lượng bạn có thể giao dịch hoặc chuyển khoản trong một khoảng thời gian nhất định (ví dụ: hàng ngày). Vui lòng xem Phụ lục 2 (Quy trình xác minh và Giới hạn) để biết thêm chi tiết. Để xem các hạn mức của bạn, hãy đăng nhập vào Tài khoản ONUS. Hạn mức giao dịch của bạn có thể thay đổi tùy thuộc vào các bước xác minh bạn đã hoàn thành và các yếu tố khác. Chúng tôi có quyền thay đổi các hạn mức áp dụng khi thấy cần thiết. Nếu bạn muốn tăng hạn mức của mình lên cao hơn mức hiển thị, bạn có thể gửi yêu cầu tại https://support.onus.io/hc/en-us/requests/new

5.2 Thẩm định nâng cao

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin bổ sung về bản thân bạn hoặc doanh nghiệp của bạn, cung cấp hồ sơ và sắp xếp cuộc gặp trao đổi với nhân viên ONUS nếu bạn muốn nâng hạn mức của mình ("Thẩm định nâng cao"). Chúng tôi có quyền tính các chi phí và lệ phí liên quan đến việc Thẩm định nâng cao đó cho bạn, tuy nhiên nếu chúng tôi có ý định tính phí, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn để bạn quyết định xem có muốn tiếp tục yêu cầu nâng hạn mức hay không. Tùy vào quyết định của chúng tôi, chúng tôi có thể từ chối nâng hạn mức cho bạn hoặc chúng tôi có thể giảm hạn mức của bạn ở thời điểm sau đó, ngay cả khi bạn đã hoàn thành Thẩm định nâng cao.

6. ĐÌNH CHỈ, CHẤM DỨT VÀ HỦY BỎ

6.1 Đình chỉ, Chấm dứt và Hủy bỏ

Chúng tôi có thể: (a) từ chối hoàn thành hoặc tạm giữ, chặn, hủy hoặc đảo ngược giao dịch mà bạn đã phê duyệt (ngay cả sau khi Tài sản đã được ghi vào Tài khoản ONUS của bạn), (b) tạm dừng, hạn chế hoặc chấm dứt quyền sử dụng bất kỳ hoặc tất cả các Dịch vụ ONUS của bạn, và / hoặc (c) hủy kích hoạt hoặc hủy Tài khoản ONUS của bạn, và các hành động này có hiệu lực ngay lập tức, vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không chỉ gồm các trường hợp sau:

 • (A) chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý rằng chúng tôi cần thực hiện việc này để bảo vệ danh tiếng của ONUS;
 • (B) chúng tôi được yêu cầu làm như vậy theo luật, quy định hiện hành hoặc lệnh của bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền nào khác mà chúng tôi phải tuân theo trong bất kỳ quyền tài phán nào;
 • (C) chúng tôi nghi ngờ, với quan điểm hợp lý hợp lý, rằng bạn có hành động vi phạm Thỏa thuận này;
 • (D) chúng tôi nghi ngờ bạn đã vi phạm ‘Chính sách về việc bị cấm sử dụng, doanh nghiệp bị cấm và sử dụng có điều kiện’ của chúng tôi (như được nêu tại Phụ lục 1);
 • (E) chúng tôi lo ngại rằng một giao dịch có sai sót hoặc lo ngại về về tính bảo mật của Tài khoản ONUS của bạn, hoặc chúng tôi nghi ngờ rằng Dịch vụ ONUS đang được sử dụng theo cách thức gian lận hoặc sử dụng trái phép;
 • (F) chúng tôi nghi ngờ có hành động rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận hoặc bất kỳ hành vi phạm tội tài chính nào khác;
 • (G) việc sử dụng Tài khoản ONUS của bạn phụ thuộc vào việc kiện tụng, điều tra hoặc thủ tục của chính phủ đang chờ xử lý và / hoặc chúng tôi nhận thấy nguy cơ cao về việc không tuân thủ pháp luật hoặc quy định liên quan đến hoạt động của Tài khoản ONUS của bạn; và / hoặc
 • (H) bạn thực hiện bất kỳ hành động nào có thể ảnh hưởng đến sự kiểm soát của chúng tôi, chẳng hạn như mở nhiều Tài khoản ONUS hoặc lạm dụng các chương trình khuyến khích, chương trình hỗ trợ của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể từ chối hoàn thành hoặc chặn, hủy hoặc đảo ngược giao dịch mà bạn đã phê duyệt khi không có đủ Tài sản kỹ thuật số trong Ví tài sản kỹ thuật số của bạn và / hoặc không đủ Tài sản kỹ thuật số trong Ví tài sản kỹ thuật số của bạn để thanh toán giao dịch và các khoản phí liên quan (nếu có).

6.2 Nếu chúng tôi từ chối hoàn thành giao dịch và / hoặc đình chỉ, hạn chế hoặc đóng Tài khoản ONUS của bạn và / hoặc chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ ONUS của bạn, chúng tôi sẽ (trừ khi việc chúng tôi làm như vậy là bất hợp pháp) gửi cho bạn thông báo về các hành động và lý do từ chối, đình chỉ hoặc đóng tài khoản và trong trường hợp thích hợp, chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn biết quy trình khắc phục lỗi dẫn đến việc từ chối, tạm ngưng hoặc đóng Tài khoản ONUS của bạn. Trong trường hợp chúng tôi từ chối hoàn thành đình chỉ và / hoặc đóng Tài khoản ONUS của bạn, chúng tôi sẽ hủy bỏ việc đình chỉ hoặc hoàn tất giao dịch đó ngay khi có thể khi lý do từ chối và / hoặc đình chỉ không còn nữa. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ phải cho phép bạn khôi phục giao dịch ở cùng một mức giá hoặc với các điều khoản tương tự như giao dịch đã bị tạm ngừng, bị đảo ngược hoặc bị hủy bỏ

Chúng tôi có thể đình chỉ, hạn chế hoặc chấm dứt quyền sử dụng bất kỳ hoặc tất cả Dịch vụ ONUS của bạn và / hoặc hủy kích hoạt hoặc hủy Tài khoản ONUS của bạn mà không cần lý do. Bạn thừa nhận rằng hành động của chúng tôi, bao gồm hạn chế quyền truy cập, đình chỉ hoặc đóng Tài khoản ONUS của bạn, có thể dựa trên các tiêu chí bảo mật cần thiết cho các giao thức quản lý rủi ro và bảo mật của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng ONUS không có nghĩa vụ phải tiết lộ chi tiết về quy trình quản lý rủi ro và bảo mật cho bạn.

6.3 Hậu quả của việc Chấm dứt hoặc Đình chỉ

Khi chấm dứt Thỏa thuận này vì bất kỳ lý do gì, trừ khi bị cấm do luật hiện hành hoặc do bất kỳ tòa án hoặc lệnh nào khác mà ONUS phải tuân thủ theo bất kỳ thẩm quyền tài phán nào, bạn được phép truy cập vào Tài khoản ONUS của mình:

 • (A) trong vòng chín mươi (90) ngày sau đó để chuyển Tài sản kỹ thuật số ra khỏi Ví Tài sản kỹ thuật số của bạn và / hoặc ra khỏi Nền tảng ONUS; và / hoặc
 • (B) tại bất kỳ thời điểm nào trong khoảng thời gian chín mươi (90) ngày kể từ ngày chấm dứt Thỏa thuận này để chuyển Tài sản kỹ thuật số ra khỏi Ví tài sản kỹ thuật số của bạn và / hoặc ra khỏi Nền tảng ONUS

Bạn không được phép sử dụng Dịch vụ ONUS hoặc Tài khoản ONUS của mình cho bất kỳ mục đích nào khác trong thời gian này và tùy vào quyết định của chúng tôi, chúng tôi có thể giới hạn chức năng của Nền tảng ONUS hoặc quyền truy cập vào App ONUS của bạn.

Nếu chúng tôi tạm ngưng hoặc đóng Tài khoản ONUS của bạn hoặc chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ ONUS của bạn vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi có quyền yêu cầu bạn hoàn thành lại các thủ tục được nêu tại Mục 3.2 (Xác minh danh tính) trước khi cho phép bạn chuyển hoặc rút Tài sản kỹ thuật số.

7. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

7.1 Miễn trừ cho ONUS

ONUS và các chi nhánh, nhà cung cấp dịch vụ, mọi cán bộ, giám đốc, đại lý, liên doanh, nhân viên và đại diện của ONUS sẽ không chịu trách nhiệm với các thiệt hại phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ các trường hợp sau:

 • (A) Bạn có tranh chấp với một hoặc nhiều người dùng Dịch vụ ONUS (không phải là ONUS);
 • (B) mọi tổn thất phát sinh do bạn vi phạm Thỏa Thuận này;
 • (C) mọi tổn thất phát sinh do bạn vi phạm bất kỳ quy định pháp luật nào; hoặc
 • (D) bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của bên thứ ba có khả năng truy cập vào Tài khoản của bạn; và
 • (E) các vấn đề đã được tuyên bố miễn trừ trách nhiệm tại mục https://goonus.io/disclaimer/ và theo Thỏa thuận này.

7.2 Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi, các chi nhánh và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và mỗi người trong số các cán bộ, giám đốc, đại lý, nhân viên và đại diện tương ứng của chúng tôi hoặc của chi nhánh hoặc và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, mọi chi phí (bao gồm phí luật sư và bất kỳ khoản Tài sản phạt, lệ phí hoặc hình phạt nào do bất kỳ cơ quan quản lý nào) đã phát sinh hợp lý liên quan đến mọi khiếu nại, yêu cầu hoặc thiệt hại phát sinh liên quan đến hành vi vi phạm của bạn và / hoặc việc chúng tôi ký kết Thỏa thuận này (bao gồm nhưng chỉ gồm việc bạn vi phạm 'Chính sách về việc cấm sử dụng, Doanh nghiệp bị cấm và sử dụng có điều kiện’ của chúng tôi '(như được nêu tại Phụ lục 1)) hoặc việc bạn vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định nào hoặc quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.

7.3 Hạn chế Trách nhiệm pháp lý

Tổng trách nhiệm pháp lý tổng hợp của ONUS đối với bạn đối với bất kỳ khiếu nại cá nhân hoặc khiếu nại hàng loạt liên quan đến tổn thất, chi phí, trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí mà bạn có thể phải gánh chịu do hoặc liên quan đến bất kỳ việc vi phạm Thỏa thuận nào của ONUS sẽ được giới hạn ở mức tổng cộng tối đa toàn bộ giá trị của Tài sản kỹ thuật số được gửi vào Ví Tài sản kỹ thuật số của bạn tại thời điểm xảy ra vi phạm có liên quan bởi ONUS. Trường hợp xử lý một yêu cầu cụ thể liên quan đến một giao dịch cụ thể, số Tài sản này sẽ được giới hạn ở số Tài sản giao dịch (mua / bán) tương ứng của giao dịch đang tranh chấp.

7.4 Giới hạn tổn thất

Ngoài giới hạn trách nhiệm tại Mục 7.3 (Giới hạn trách nhiệm pháp lý) ở trên, trong mọi trường hợp, chúng tôi, các chi nhánh hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, hoặc bất kỳ cán bộ, giám đốc, đại lý, nhân viên hoặc đại diện nào của chúng tôi hoặc của chi nhánh hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào sau đây phát sinh do hoặc liên quan đến Thỏa thuận này hoặc theo bất kỳ cách nào khác:

 • (A) mọi tổn thất về lợi nhuận hoặc mất doanh thu hoặc lợi nhuận dự kiến, bao gồm mọi tổn thất về lợi nhuận giao dịch dự kiến và / hoặc mọi tổn thất giao dịch thực tế hoặc giả định, dù là trực tiếp hay gián tiếp, kể cả khi chúng tôi đã được thông báo trước hoặc biết trước về khả năng xảy ra tổn thất đó. Điều này có nghĩa là nếu bạn khiếu nại rằng chúng tôi đã không xử lý đúng một Giao dịch Tài sản kỹ thuật số, thì thiệt hại của bạn sẽ được giới hạn ở mức không vượt quá tổng giá trị của Tài sản kỹ thuật số được hỗ trợ được đề cập trong giao dịch, và bạn có thể không thể khắc phục tổn thất về lợi nhuận giao dịch dự kiến hoặc tổn thất giao dịch thực tế do không mua hoặc bán được Tài sản kỹ thuật số (ví dụ này sẽ không giới hạn cho nội dung nêu trước đó)
 • (B) mọi tổn thất hoặc thiệt hại đối với danh tiếng hoặc uy tín; mọi tổn thất kinh doanh hoặc mất cơ hội, khách hàng hoặc hợp đồng; mọi tổn thất hoặc sự lãng phí chi phí chung, chi phí quản lý hoặc thời gian của nhân viên khác; hoặc mọi tổn thất khác về doanh thu hoặc khoản tiết kiệm thực tế hoặc dự kiến, dù trực tiếp hay gián tiếp, kể cả khi chúng tôi đã được thông báo trước hoặc biết trước về khả năng xảy ra tổn thất đó; mọi tổn thất trong việc sử dụng phần cứng, phần mềm hoặc dữ liệu và / hoặc bất kỳ sự hỏng hóc nào về dữ liệu; bao gồm nhưng không chỉ gồm mọi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do hoặc liên quan đến mọi tình huống không chính xác, sai sót hoặc thiếu sót của dữ liệu giá Tài sản kỹ thuật số; mọi lỗi hoặc sự chậm trễ trong việc truyền dữ liệu đó; và / hoặc mọi sự gián đoạn của bất kỳ dữ liệu nào như vậy; và
 • (C) mọi tổn thất hoặc thiệt hại không phát sinh trực tiếp do việc chúng tôi vi phạm Thỏa thuận này (bất kể bạn có thể chứng minh được tổn thất hoặc thiệt hại đó hay không).

7.5 Luật áp dụng

Giới hạn trách nhiệm pháp lý tại Mục 7 (Trách nhiệm pháp lý) này là tùy thuộc vào bất kỳ nghĩa vụ nào mà chúng tôi có theo luật và quy định hiện hành, bao gồm nghĩa vụ cẩn thận và sử dụng kỹ năng hợp lý khi cung cấp Dịch vụ ONUS. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này sẽ giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi trong trường hợp chúng tôi có gian lận hoặc xuyên tạc, có sơ suất nghiêm trọng, hành vi sai trái có chủ ý, dẫn đến tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của chúng tôi hoặc nhà thầu phụ của chúng tôi.

7.6 Không đưa ra bảo đảm

Dịch vụ ONUS, Nền tảng ONUS được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng" và "sẵn có", chúng tôi không hứa hẹn gì thêm về tính khả dụng của Dịch vụ ONUS. Cụ thể là chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm mang tính ngụ ý nào về quyền sở hữu, khả năng thương mại hay sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và / hoặc đảm bảo không có vi phạm. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời hứa nào rằng việc truy cập vào Nền tảng ONUS vào bất kỳ Dịch vụ nào của ONUS hoặc bất kỳ tài liệu nào trên ONUS, sẽ được đảm bảo liên tục, không bị gián đoạn, kịp thời hoặc không có lỗi.

Chúng tôi không đưa ra tuyên bố về tính chính xác, thứ tự, sự kịp thời hoặc đầy đủ của dữ liệu giá Tài sản kỹ thuật số có trên App ONUS, Trang web. Bất kỳ tài liệu, thông tin, quan điểm, ý kiến, dự đoán hoặc ước tính nào được trình bày trên App ONUS, Trang web đều được ONUS cung cấp chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Bạn phải tự đánh giá mức độ liên quan, kịp thời, tính chính xác, đầy đủ, giá trị thương mại, tính đầy đủ và độ tin cậy của các tài liệu, thông tin, quan điểm, dự đoán hoặc ước tính trên App ONUS, Trang web và / hoặc App ONUS, Trang web. Theo đó, ONUS không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào và ONUS không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh trực tiếp hay gián tiếp do bạn hành động dựa trên bất kỳ tài liệu, thông tin, quan điểm, ý kiến, dự đoán hoặc ước tính nào được cung cấp hoặc cung cấp thông qua App ONUS, Trang web và / hoặc App ONUS, Trang web.

Dịch vụ ONUS, Nền tảng ONUS và App ONUS, Trang web không nhằm mục đích đưa ra lời tư vấn đầu tư, thuế hoặc pháp lý cụ thể hoặc đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào về tính phù hợp của bất kỳ khoản đầu tư hoặc sản phẩm nào cho bất kỳ nhà đầu tư cụ thể nào. Bạn nên tìm tư vấn độc lập về tài chính, pháp lý, quy định, thuế hoặc các tư vấn khác trước khi thực hiện đầu tư vào các khoản đầu tư hoặc sản phẩm. Trong trường hợp bạn chọn không tìm lời khuyên từ một cố vấn thích hợp, bạn nên xem xét xem khoản đầu tư hoặc sản phẩm có phù hợp với mình hay không.

Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng các Giao dịch Tài sản kỹ thuật số, yêu cầu liên quan đến Ví Tài sản kỹ thuật số được xử lý kịp thời nhưng ONUS không tuyên bố hoặc đảm bảo về thời gian cần thiết để hoàn tất quá trình xử lý phụ thuộc vào nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng các yêu cầu trên nền tảng ONUS được xử lý kịp thời, nhưng chúng tôi không đưa ra tuyên bố hoặc đảm bảo về khoảng thời gian cần thiết để hoàn tất xử lý, do việc này phụ thuộc vào nhiều yếu tố ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Ngoại trừ các tuyên bố rõ ràng được nêu trong Thỏa thuận này, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn không dựa vào bất kỳ tuyên bố hoặc sự thấu hiểu nào khác, dù bằng văn bản hay bằng lời nói, liên quan đến việc sử dụng và truy cập các Dịch vụ và App ONUS, Trang web của ONUS.

7.7 Không chịu trách nhiệm pháp lý đối với vi phạm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi vi phạm Thỏa thuận nào, bao gồm cả sự chậm trễ, không thực hiện được hoặc gián đoạn dịch vụ, khi chúng phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ các tình huống bất thường và không lường trước được ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, hậu quả của việc đó là không thể tránh khỏi, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm pháp lý nếu vi phạm đó là do áp dụng các quy tắc pháp lý bắt buộc.

8. TÍNH KHẢ DỤNG VÀ CHÍNH XÁC CỦA APP ONUS, TRANG WEB

8.1 Khả năng truy cập & Tính khả dụng

Quyền truy cập vào Dịch vụ ONUS có thể bị giảm đi hoặc không khả dụng trong thời gian khối lượng giao dịch cao hoặc có biến động đáng kể. Điều này có thể dẫn đến các hạn chế về quyền truy cập vào Tài khoản ONUS của bạn hoặc Dịch vụ ONUS, bao gồm cả việc không thể thực hiện hoặc hoàn thành giao dịch và cũng có thể dẫn đến sự chậm trễ về thời gian phản hồi yêu cầu hỗ trợ.

 • (A) mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp dịch vụ tốt nhất, chúng tôi không đảm bảo rằng App ONUS, Trang web hoặc các Dịch vụ ONUS khác sẽ khả dụng mà không bị gián đoạn và chúng tôi không đảm bảo rằng mọi lệnh của bạn sẽ được thực hiện, chấp nhận, ghi nhận hoặc vẫn mở, và chúng tôi cũng không đảm bảo rằng Tài khoản ONUS của bạn sẽ có thể truy cập được; và
 • (B) xin lưu ý rằng thời gian phản hồi của bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi có thể bị chậm, kể cả trong thời gian khối lượng giao dịch cao hoặc có biến động đáng kể, đặc biệt là yêu cầu về vấn đề không tin cậy và tính an toàn.

Trong mọi trường hợp, ONUS sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại bị cáo buộc nào phát sinh do gián đoạn dịch vụ, chậm trễ xử lý giao dịch hoặc thiếu phản hồi kịp thời từ bộ phận hỗ trợ khách hàng của ONUS.

Ngoài ra, nếu Nền tảng ONUS không thể hoạt động bình thường do các sự kiện bất khả kháng và người dùng không thể truy cập dịch vụ hoặc đặt hoặc hủy lệnh, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về các thiệt hại. Những sự kiện bất khả kháng này bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • (A) ngừng hoạt động của hệ thống trong quá trình bảo trì theo thông báo trước của Nền tảng ONUS;
 • (B) các vấn đề về thiết bị viễn thông hoặc mạng lưới;
 • (C) bão, động đất, sóng thần, lũ lụt, mất điện, chiến tranh, tấn công khủng bố và các yếu tố bất khả kháng khác;
 • (D) bất kỳ vấn đề nào khác, bao gồm các cuộc tấn công của hacker, xâm nhập hoặc tấn công vi-rút máy tính, bảo trì và nâng cấp trang web hoặc phụ trợ, các vấn đề liên quan đến ngân hàng, quy định hoặc nhiệm vụ của chính phủ, lệnh đóng băng do bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào áp dụng và bất kỳ vấn đề nào khác của bên thứ ba; và
 • (E) thiệt hại cho người dùng hoặc bên thứ ba khác do bên thứ ba gây ra.

8.2 Độ chính xác của App ONUS, trang web

Mặc dù chúng tôi mong muốn cung cấp thông tin chính xác và kịp thời trên App ONUS, Trang web, nhưng App ONUS, Trang web (bao gồm nhưng không chỉ gồm, Nội dung App ONUS, Trang web (như được định nghĩa bên dưới)) không phải lúc nào cũng hoàn toàn chính xác, đầy đủ hoặc được cập nhật và cũng có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy.

Với mục tiêu cung cấp cho bạn thông tin đầy đủ và chính xác nhất có thể, trong phạm vi được luật hiện hành cho phép, thông tin có thể được thay đổi hoặc cập nhật theo thời gian mà không cần thông báo, bao gồm nhưng không chỉ gồm thông tin liên quan đến chính sách, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Theo đó, bạn nên xác minh tất cả thông tin trước khi tin tưởng vào nó và tất cả các quyết định dựa trên các thông tin có trên App ONUS , Trang web thuộc trách nhiệm của riêng bạn, và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với những quyết định đó.

Các đường dẫn đến tài liệu của bên thứ ba (bao gồm nhưng không chỉ gồm các App ONUS, trang web) có thể được cung cấp nhằm mục đích tiện lợi nhưng không do chúng tôi kiểm soát. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ khía cạnh nào của thông tin, nội dung hoặc dịch vụ có trong bất kỳ tài liệu bên thứ ba nào có thể truy cập hoặc liên kết đến từ App ONUS, Trang web.

9. PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG, CÂU HỎI, KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

9.1 Liên hệ với ONUS

Nếu bạn có bất kỳ phản hồi, câu hỏi hoặc khiếu nại nào, hãy liên hệ với chúng tôi qua trang 'Hỗ trợ khách hàng' của chúng tôi tại https://support.goonus.io/

Khi bạn liên hệ với chúng tôi, vui lòng cung cấp tên, địa chỉ email và mọi thông tin mà chúng tôi có thể cần để nhận dạng bạn, Tài khoản ONUS của bạn và giao dịch mà bạn yêu cầu phản hồi, có câu hỏi hoặc khiếu nại.

9.2 Khiếu nại

Nếu bạn có tranh chấp với ONUS, bạn đồng ý liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi trước tiên để giải quyết tranh chấp đó. Nếu chúng tôi không thể giải quyết tranh chấp thông qua đội ngũ hỗ trợ, bạn và chúng tôi đồng ý sử dụng quy trình khiếu nại được nêu tại Mục 9.2 này. Bạn đồng ý sử dụng quy trình này trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào được nêu ở Mục 9.4. Nếu bạn không tuân theo các thủ tục nêu tại Mục 9.2 này trước khi thực hiện hành động tại Mục 9.4, chúng tôi có quyền yêu cầu tòa án / cơ quan có thẩm quyền bác bỏ hành động / đơn của bạn trừ khi và cho đến khi bạn hoàn thành các bước sau:

Trong trường hợp khiếu nại chưa được giải quyết thông qua việc liên hệ với Bộ phận hỗ trợ ONUS, vui lòng sử dụng form khiếu nại của chúng tôi để xác định nguyên nhân khiếu nại, cách bạn muốn chúng tôi giải quyết khiếu nại và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cho là có liên quan. Bạn có thể tìm thấy form khiếu nại trên các trang hỗ trợ của ONUS, support.onus.io hoặc bạn có thể yêu cầu Bộ phận hỗ trợ khách hàng của ONUS cung cấp. Chúng tôi sẽ xác nhận đã nhận được form khiếu nại của bạn sau khi bạn gửi. Một nhân viên giải quyết khiếu nại của khách hàng ("Nhân viên") sẽ xem xét khiếu nại của bạn. Nhân viên này sẽ xem xét khiếu nại của bạn dựa trên thông tin bạn đã cung cấp và bất kỳ thông tin nào do ONUS cung cấp.

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi chúng tôi nhận được đơn khiếu nại của bạn, Nhân viên này sẽ giải quyết tất cả các nội dung được nêu ra trong khiếu nại của bạn bằng cách gửi email cho bạn ("Thông báo giải quyết khiếu nại"), trong đó Nhân viên này sẽ: (i) đề nghị giải quyết khiếu nại của bạn theo cách bạn yêu cầu ; (ii) đưa ra quyết định từ chối khiếu nại của bạn và nêu lý do từ chối; hoặc (iii) đề nghị giải quyết khiếu nại của bạn bằng giải pháp thay thế. Trong một số trường hợp nhất định, nếu Nhân viên này không thể trả lời khiếu nại của bạn trong vòng 15 ngày làm việc, Nhân viên này sẽ (trừ khi luật hiện hành cấm) gửi cho bạn thư trả lời tạm thời cho biết lý do chậm trả lời khiếu nại của bạn và nêu rõ thời hạn sẽ trả lời khiếu nại của bạn (không muộn hơn 35 ngày làm việc kể từ khi chúng tôi nhận được thư khiếu nại của bạn).

Mọi đề nghị giải quyết khiếu nại mà chúng tôi đưa ra cho bạn sẽ chỉ trở nên ràng buộc đối với chúng tôi nếu bạn chấp nhận đề nghị đó. Đề nghị giải quyết của chúng tôi sẽ không cấu thành việc chúng tôi thừa nhận bất kỳ hành vi sai trái hoặc trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến vấn đề khiếu nại.

9.3 Nếu chúng tôi không thể giải quyết khiếu nại của bạn qua quy trình khiếu nại nêu tại Mục 9.2 ở trên, bạn có thể báo cáo khiếu nại của mình qua các quy trình tranh chấp được nêu tại Mục 9.4 dưới đây, nếu phù hợp với bạn

9.4 Cả bạn và chúng tôi cùng đồng ý rằng chúng tôi sẽ không bắt đầu bất kỳ quy trình tranh chấp nào được nêu tại Mục 9.4 dưới đây liên quan đến toàn bộ hoặc một phần khiếu nại của bạn cho đến khi quy trình khiếu nại nêu tại Mục 9.2 đã được hoàn thành, tuy nhiên nội dung Mục 9.2 và 9.4 sẽ không được hiểu là ngăn cản một trong hai bên tìm biện pháp bảo vệ tạm thời tại tòa án có thẩm quyền: Đối với các khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh do hoặc liên quan đến Thỏa thuận này hoặc việc cung cấp Dịch vụ ONUS, Nền tảng ONUS hoặc App ONUS, Trang web mà không thể giải quyết được qua quy trình khiếu nại nêu tại Mục 9.2 ở trên, bạn có thể gửi đến các tòa án tại Singapore có thẩm quyền dành cho người tiêu dùng để thực hiện tố tụng chống lại ONUS.

10. BẢO VỆ DỮ LIỆU

Bạn thừa nhận rằng chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn (nếu bạn là cá nhân) và dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp (hoặc cung cấp trong tương lai) cho chúng tôi liên quan đến nhân viên của bạn và các cộng sự khác, hoặc các cá nhân khác (nếu bạn không phải là một cá nhân) liên quan đến Thỏa thuận này hoặc Dịch vụ ONUS. Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân này theo Chính sách bảo mật, chính sách này sẽ cấu thành một phần của Thỏa thuận này. Theo đó, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

 • (A) Việc bạn tiết lộ cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào liên quan đến các cá nhân không phải là bạn, là việc phù hợp với tất cả các luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư dữ liệu, và những dữ liệu đó là chính xác, được cập nhật và phù hợp khi được tiết lộ;
 • (B) trước khi cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào như vậy cho chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, bạn có thể xem Chính sách bảo mật tại đây: Chính sách bảo mật, và trong trường hợp dữ liệu cá nhân liên quan đến một cá nhân không phải là bạn, bạn xác nhận rằng bạn đã cung cấp cho cá nhân đó một bản sao (hoặc sẽ cung cấp cho cá nhân vào thời điểm tiết lộ thông tin); hoặc cho cá nhân đó xem trang web có chứa Chính sách bảo mật đó (là bản sửa đổi mới nhất của chính sách) và
 • (C) khi chúng tôi gửi cho bạn phiên bản thay thế của Chính sách bảo mật, bạn sẽ đọc ngay thông báo đó và gửi các bản sao đã cập nhật của Chính sách bảo mật cho bất kỳ người nào mà bạn đã cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi, hoặc cho họ xem trang web chứa Chính sách bảo mật đã được cập nhật.

11. BẢO MẬT

11.1 Bảo mật mật khẩu

Để truy cập Dịch vụ ONUS, bạn sẽ được yêu cầu tạo hoặc sẽ được cung cấp các thông tin bảo mật chi tiết, bao gồm tên người dùng và mật khẩu. Bạn có trách nhiệm giữ cho thiết bị điện tử mà bạn truy cập Dịch vụ ONUS được an toàn và duy trì sự bảo mật và kiểm soát đầy đủ đối với bất kỳ và tất cả các thông tin bảo mật mà bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ ONUS. Điều này bao gồm thực hiện tất cả các bước hợp lý để tránh mất mát, trộm cắp hoặc sử dụng sai thiết bị điện tử đó và đảm bảo rằng thiết bị nói trên vừa được mã hóa vừa được bảo vệ bằng mật khẩu.

Bất kỳ trường hợp thiết bị điện tử hoặc chi tiết bảo mật của bạn bị mất mát hoặc xâm phạm nào cũng có thể dẫn đến việc bên thứ ba truy cập trái phép vào Tài khoản ONUS của bạn cũng như khả năng khoản Tài sản kỹ thuật số được giữ trong Tài khoản ONUS của bạn bị mất hoặc đánh cắp. Bạn phải luôn giữ các thông tin bảo mật của mình an toàn. Ví dụ, bạn không nên viết chúng ra hoặc để cho người khác thấy.

Trong mọi trường hợp, ONUS sẽ không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp ID, mật khẩu hoặc mã xác thực 2 yếu tố hoặc chia sẻ màn hình hoặc tìm cách truy cập vào máy tính hoặc tài khoản của bạn. Bạn không nên cung cấp thông tin chi tiết của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào nhằm mục đích truy cập từ xa vào tài khoản của bạn. Luôn đăng nhập vào Tài khoản ONUS của bạn thông qua App ONUS để xem xét các giao dịch hoặc hành động bắt buộc trong trường hợp bạn cảm thấy không chắc chắn về tính xác thực của bất cứ thông tin liên lạc hoặc thông báo nào.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải chịu do bị xâm phạm thông tin đăng nhập tài khoản mà không do lỗi của ONUS và/hoặc không tuân theo các yêu cầu nêu trong Mục 11.1 này, hoặc không tuân theo hoặc hành động theo bất kỳ thông báo hoặc cảnh báo nào mà chúng tôi có thể gửi cho bạn.

11.2 Xác thực và Xác minh

Để truy cập Dịch vụ ONUS, người dùng phải cung cấp địa chỉ email và tạo mật khẩu. ONUS cung cấp xác thực hai yếu tố thông qua thiết bị di động của người dùng (Dịch vụ tin nhắn ngắn (“SMS”) hoặc ứng dụng Mật khẩu dùng một lần (OTP) dựa trên thời gian được hỗ trợ). Cần có số điện thoại đã xác minh để kích hoạt xác thực hai yếu tố qua SMS. Người dùng có trách nhiệm giữ cho các thiết bị điện tử dùng để truy cập Dịch vụ ONUS an toàn cũng như duy trì bảo mật và kiểm soát đầy đủ đối với toàn bộ thông tin bảo mật được sử dụng để truy cập Dịch vụ ONUS. Điều này bao gồm việc thực hiện tất cả các bước hợp lý để tránh mất mát, trộm cắp hoặc sử dụng sai các thiết bị điện tử nói trên và đảm bảo rằng các thiết bị điện tử đó được bảo vệ bằng mật khẩu. Bất kỳ sự mất mát hoặc xâm phạm nào đối với các thiết bị điện tử cá nhân hoặc các thông tin bảo mật có thể dẫn đến việc bên thứ ba truy cập trái phép vào Tài khoản ONUS của người dùng và làm mất hoặc đánh cắp các khoản Tài sản kỹ thuật số và/hoặc các khoản Tài sản khác nằm trong Tài khoản ONUS của bạn và sử dụng sai mục đích của các tài khoản được liên kết.

11.3 Vi phạm Bảo mật

Nếu bạn nghi ngờ rằng Tài khoản ONUS của mình hoặc bất kỳ thông tin bảo mật nào của bạn đã bị xâm phạm hoặc nếu bạn phát hiện ra bất kỳ hành động gian lận hoặc cố gắng gian lận nào hoặc bất kỳ sự cố bảo mật nào khác (bao gồm cả một cuộc tấn công an ninh mạng) ảnh hưởng đến bạn và/hoặc ONUS (tất cả cấu thành “Vi phạm Bảo mật”), bạn phải:

 • (A) thông báo cho Bộ phận Hỗ trợ ONUS càng sớm càng tốt qua email miễn phí [email protected];
 • (B) tiếp tục cung cấp thông tin chính xác và cập nhật trong suốt thời gian xảy ra Vi phạm Bảo mật;
 • (C) bạn phải thực hiện các bước theo khi chúng tôi đưa ra yêu cầu hợp lý để giảm thiểu, quản lý hoặc báo cáo bất kỳ Vi phạm Bảo mật nào.

Việc không nhanh chóng cung cấp thông báo về bất kỳ Vi phạm Bảo mật nào có thể được cân nhắc khi chúng tôi quyết định giải pháp phù hợp cho vấn đề.

11.4 An toàn và Bảo mật cho Máy tính và Thiết bị của Bạn

ONUS không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại hoặc gián đoạn nào gây ra bởi bất kỳ vi-rút máy tính hoặc mã độc hại nào khác có thể ảnh hưởng đến máy tính hoặc thiết bị khác của bạn hoặc bất kỳ hành vi lừa đảo, giả mạo hoặc tấn công nào khác. Chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên sử dụng phần mềm uy tín ngăn chặn và kiểm tra virus sẵn có. Bạn cũng nên biết rằng các dịch vụ SMS, email dễ bị tấn công giả mạo và lừa đảo và nên cẩn thận trong việc xem xét các tin nhắn giả vờ như do chúng tôi gửi.

12. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG API

Các API của ONUS chỉ được sử dụng trên Nền tảng ONUS bao gồm: ứng dụng ONUS, website goonus.io và các chi nhánh, đại lý, đại diện, nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy và nhà thầu của chúng tôi cho những mục đích đã được giới hạn. Việc sử dụng các API của ONUS bên ngoài Nền tảng ONUS sẽ cần được sự đồng ý của ONUS. Chúng tôi có quyền ngăn chặn các tài khoản có hành vi cố gắng sử dụng trái phép các API để trục lợi và phá hoại, bao gồm: DDOS hệ thống, tham gia Launchpad, quy đổi, giao dịch P2P và các hành vi có liên quan khác.

13. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

13.1 Sự tuân thủ Luật hiện hành của bạn.

Bạn phải tuân thủ tất cả các luật, quy định hiện hành, yêu cầu cấp phép và quyền của bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn, luật bảo mật dữ liệu, chống rửa tiền và luật chống lại việc tài trợ khủng bố) khi sử dụng Dịch vụ ONUS, Nền tảng ONUS và App ONUS, Trang web.

13.2 Hình thức sử dụng bị Cấm và Có điều kiện

Liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ ONUS và tương tác của bạn với những người dùng khác và bên thứ ba, bạn đồng ý tuân thủ ‘Chính sách về hình thức sử dụng bị cấm, ngành nghề bị cấm và sử dụng có điều kiện’ (như được nêu trong Phụ lục 1). Không có bất kỳ nội dung nào trong tài liệu này được hiểu ngụ ý là cấp trái phép bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng Tài sản kỹ thuật số cho các mục đích bất hợp pháp, gian lận, phi đạo đức hoặc trái phép hoặc để quảng bá hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ hành vi, hoạt động bất hợp pháp, gian lận, phi đạo đức hoặc trái phép. Chúng tôi có quyền luôn theo dõi, xem xét, lưu giữ và/hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nào cần thiết để đáp ứng luật, quy định hiện hành, các biện pháp trừng phạt, quy trình pháp lý hoặc yêu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật.

13.3 Sửa đổi

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào đối với Thỏa thuận liên quan đến Dịch vụ ONUS. Trong những trường hợp như vậy, bạn sẽ được coi là đã chấp nhận các thay đổi đó nếu bạn không thông báo cho chúng tôi trước ngày thay đổi có hiệu lực và tiếp tục sử dụng Dịch vụ ONUS. Nếu bạn không chấp nhận thay đổi, bạn phải thông báo cho chúng tôi biết và Thỏa thuận sẽ chấm dứt vào cuối thời hạn của thông báo. Bạn cũng có thể kết thúc Thỏa thuận ngay lập tức mà không tốn phí. Việc chấm dứt có hiệu lực vào bất kỳ lúc nào trước khi hết thời hạn của thông báo.

Chúng tôi có thể thực hiện tất cả các sửa đổi khác đối với Thỏa thuận (bao gồm liên quan đến bất kỳ Dịch vụ ONUS nào khác) bằng cách đăng Thỏa thuận đã sửa đổi trên App ONUS, Trang web hoặc bằng cách gửi nó qua email cho bạn và cho biết khi nào Thỏa thuận sửa đổi có hiệu lực. Dù chúng tôi sẽ cố gắng thông báo trước cho bạn nếu có thể, chúng tôi sẽ cho bạn biết rằng Thỏa thuận sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức trong trường hợp điều này hợp pháp; và nếu bạn không đồng ý với bất kỳ sửa đổi nào như vậy, bạn nên đóng Tài khoản ONUS của mình và ngừng sử dụng Dịch vụ ONUS. Bạn đồng ý rằng bất kỳ thông báo nào về các sửa đổi theo cách như đã nói ở trên sẽ là thông báo đầy đủ và việc bạn tiếp tục truy cập và/hoặc sử dụng Dịch vụ ONUS và/hoặc Trang web sẽ cấu thành việc bạn xác nhận các sửa đổi và điều này sẽ được coi là sự chấp thuận của bạn đối với Thỏa thuận sửa đổi.

Các bản sao của phiên bản mới nhất của Thỏa thuận sẽ luôn có sẵn trên App ONUS, Trang web.

13.4 Mối quan hệ của các Bên

Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này sẽ được xem là hoặc sẽ được xem là, cũng như không khiến bạn hoặc ONUS là đối tác hoặc liên doanh, hoặc bạn hoặc ONUS là đại lý của bên còn lại.

13.5 Quyền riêng tư của Người khác

Nếu bạn nhận được thông tin về người dùng khác thông qua Dịch vụ ONUS, bạn phải giữ bí mật thông tin và chỉ sử dụng thông tin đó liên quan đến Dịch vụ ONUS. Bạn không được tiết lộ hoặc cung cấp thông tin của người dùng cho bên thứ ba hoặc sử dụng thông tin trừ khi có lý do hợp lý cần thiết để thực hiện một giao dịch và các chức năng ngẫu nhiên khác một cách hợp lý, chẳng hạn như hỗ trợ, đối chiếu và kế toán trừ trường hợp người dùng đó đồng ý cho phép bạn làm như vậy. Bạn không được gửi thông tin liên lạc không mong muốn cho người dùng khác thông qua Dịch vụ ONUS.

13.6 Thông tin liên hệ

Bạn có trách nhiệm cập nhật chi tiết thông tin liên hệ của mình (bao gồm địa chỉ email và số điện thoại) trong hồ sơ Tài khoản ONUS của bạn để nhận bất kỳ thông báo hoặc cảnh báo nào mà chúng tôi có thể gửi cho bạn (bao gồm thông báo hoặc cảnh báo về Vi phạm Bảo mật thực tế hoặc nghi ngờ). Vui lòng xem Phụ lục 3 để biết thêm chi tiết liên quan đến cách chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.

13.7 Tuân thủ quy định về thuế và các pháp luật liên quan khác tại nơi cư trú

Bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm xác định xem các giao dịch của bạn thực hiện thông qua ONUS có phải chịu thuế hay không và mức đóng thuế cho các giao dịch đó cũng như lưu giữ, thu thập, báo cáo và nộp số thuế chính xác cho cơ quan thuế thích hợp. Lịch sử giao dịch của bạn có sẵn trên Tài khoản ONUS của bạn.

13.8 Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật liên quan của British Virgin Islands, Lithuania, Ba Lan, Czech, Việt Nam và Singapore, cũng như bất kỳ luật và quy định liên quan nào trong bất kỳ khu vực pháp lý áp dụng khác.

Về việc ngăn chặn tài trợ khủng bố và chống rửa tiền, cũng như tuân thủ luật pháp và quy định trong bất kỳ khu vực pháp lý áp dụng nào nói chung, chúng tôi sẽ làm việc với các cơ quan Có thẩm quyền và các cơ quan địa phương, khu vực, quốc gia và đa quốc gia trên khắp thế giới khi cần thiết, và có thể cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến Bạn cho các cơ quan đó. Chúng tôi cũng có thể truy cập và tiết lộ thông tin mà chúng tôi lưu trữ liên quan đến Bạn cho các bên thứ ba bên ngoài nếu, theo quyết định riêng của chúng tôi, chúng tôi tin rằng việc làm đó là cần thiết hoặc phù hợp để: tuân thủ các yêu cầu thực thi pháp luật hoặc an ninh quốc gia liên quan và quy trình pháp lý trong bất kỳ khu vực pháp lý áp dụng nào, chẳng hạn như lệnh tòa án hoặc trát hầu tòa; bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của bạn, của chúng tôi hoặc của người khác; thực thi các điều khoản dịch vụ áp dụng, thỏa thuận người dùng, quy tắc giao dịch, quy tắc vận hành, chính sách hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác; thu hồi các khoản nợ đối với chúng tôi; hoặc hỗ trợ trong một cuộc điều tra hoặc truy tố các hoạt động bị nghi ngờ hoặc thực tế là bất hợp pháp.

Khi sử dụng Dịch vụ ONUS, bạn thừa nhận, cam kết và đồng ý rằng tất cả các hành động của bạn trên và ngoài ONUS đều được thực hiện một cách hợp pháp và đúng đắn và nguồn gốc của Tài sản kỹ thuật số và tiền tệ fiat của bạn không phải từ các hoạt động bất hợp pháp. Nếu theo quyết định riêng của chúng tôi, chúng tôi tin rằng Bạn đã vi phạm cam kết và tuyên bố trên, chúng tôi có thể tùy ý hoặc phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật địa phương tịch thu, đóng băng, hạn chế hoặc đóng tài khoản của Bạn và bất kỳ tiền tệ fiat và Tài sản kỹ thuật số nào được giữ trong tài khoản của bạn.

13.9 Tài sản vô thừa nhận

Nếu chúng tôi giữ Tài sản kỹ thuật số thay mặt bạn và chúng tôi không thể liên hệ với bạn và không có hồ sơ về việc bạn sử dụng Dịch vụ ONUS trong vài năm, luật hiện hành có thể yêu cầu chúng tôi báo cáo Tài sản kỹ thuật số như tài sản vô thừa nhận cho chính quyền ở một số khu vực pháp lý nhất định. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm bạn theo địa chỉ được hiển thị trong hồ sơ của chúng tôi, nhưng trong trường hợp không tìm được, chúng tôi có thể được yêu cầu giao bất kỳ khoản Tài sản kỹ thuật số nào như vậy cho các cơ quan có thẩm quyền ở một số khu vực pháp lý dưới dạng tài sản vô thừa nhận. Chúng tôi có quyền khấu trừ phí đóng băng tài khoản hoặc các khoản phí hành chính khác từ các khoản Tài sản không có người nhận đó nếu được luật hiện hành cho phép.

13.10 Chủ tài khoản qua đời

Vì lý do bảo mật, nếu chúng tôi nhận được tài liệu pháp lý xác nhận cái chết của bạn hoặc thông tin khác khiến chúng tôi tin rằng bạn đã qua đời, chúng tôi sẽ đóng băng Tài khoản ONUS của bạn và trong thời gian này, không có giao dịch nào có thể được hoàn thành cho đến khi: (i) người điều hành/người được ủy thác được chỉ định của bạn có đã mở một Tài khoản ONUS mới, như được mô tả thêm bên dưới và toàn bộ Tài khoản ONUS của bạn đã được chuyển sang tài khoản mới đó, hoặc (ii) chúng tôi đã nhận được bằng chứng thỏa đáng khiến chúng tôi tin rằng bạn chưa qua đời. Nếu chúng tôi có lý do để tin rằng bạn có thể đã mất nhưng chúng tôi không có bằng chứng thỏa đáng về cái chết của bạn, bạn cho phép chúng tôi thực hiện các yêu cầu, cho dù trực tiếp hoặc thông qua bên thứ ba, mà chúng tôi cho là cần thiết để xác định xem bạn đã qua đời hay chưa. Sau khi chúng tôi nhận được bằng chứng thỏa đáng rằng bạn đã mất, người điều hành/người được ủy thác mà bạn đã chỉ định trong Di chúc hợp lệ hoặc tài liệu di chúc tương tự sẽ được yêu cầu mở Tài khoản ONUS mới. Nếu bạn chưa chỉ định người điều hành/người được ủy thác, thì chúng tôi có quyền (i) coi như người điều hành/người được ủy thác của bạn với bất kỳ người nào có quyền thừa kế Tài khoản ONUS của bạn do chúng tôi xác định thông qua việc nhận và xem xét các tài liệu mà cho là cần thiết hoặc thích hợp, bao gồm (nhưng không giới hạn) Di chúc hoặc tài liệu tương tự, hoặc (ii) yêu cầu lệnh chỉ định người điều hành/người được ủy thác từ một tòa án có thẩm quyền đối với di sản của bạn. Trong trường hợp chúng tôi xác định rằng có sự không chắc chắn về tính hợp lệ trong việc chỉ định người điều hành/người được ủy thác, chúng tôi có quyền yêu cầu một lệnh giải quyết vấn đề đó từ một tòa án có thẩm quyền trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến Tài khoản ONUS của bạn. Căn cứ vào những điều trên, việc mở Tài khoản ONUS mới bởi người điều hành/người được ủy thác được chỉ định là bắt buộc sau cái chết của chủ sở hữu Tài khoản ONUS và bạn đồng ý rằng người điều hành/người được ủy thác của bạn sẽ được yêu cầu mở Tài khoản ONUS mới và cung cấp thông tin cần thiết theo Mục 3 của Thỏa thuận này để có quyền truy cập vào nội dung của Tài khoản ONUS của bạn.

13.11 Toàn bộ Thỏa thuận

Thỏa thuận này (bao gồm các tài liệu được kết hợp bằng cách tham chiếu ở đây) bao gồm toàn bộ sự hiểu biết và thỏa thuận giữa bạn và ONUS về chủ đề của tài liệu này và nó thay thế bất kỳ và toàn bộ các cuộc thảo luận, thỏa thuận và hiểu biết trước đó dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ phiên bản trước nào của Thỏa thuận này), và mọi bản chất giữa bạn và ONUS.

13.12 Diễn giải

Các tiêu đề của các phần trong Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và sẽ không chi phối ý nghĩa hoặc cách giải thích bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này.

13.13 Chuyển nhượng

Thỏa thuận này mang tính cá nhân đối với bạn và bạn không thể chuyển nhượng hoặc nhượng lại các quyền, giấy phép, lợi ích và/hoặc nghĩa vụ của mình cho bất kỳ ai khác. Chúng tôi có thể chuyển nhượng hoặc nhượng lại giấy phép quyền, lợi ích và/hoặc nghĩa vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào, bao gồm như một phần của việc sáp nhập, mua lại hoặc tổ chức lại công ty khác liên quan đến ONUS, miễn là việc chuyển nhượng hoặc nhượng lại này không ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng của Dịch vụ ONUS mà bạn nhận được. Theo những điều đã nói ở trên, Thỏa thuận này sẽ ràng buộc và có hiệu lực đối với lợi ích của các bên, những người kế thừa và những người được chuyển nhượng.

13.14 Tính không hợp lệ

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được xác định là không hợp lệ hoặc không thể thi hành theo bất kỳ luật hiện hành nào, điều này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của bất kỳ điều khoản nào khác. Nếu bất kỳ điều khoản nào được phát hiện là không thể thi hành, điều khoản không thể thi hành sẽ bị cắt bỏ và các điều khoản còn lại vẫn sẽ được thi hành.

13.15 Thực thi Quyền của Chúng tôi

Không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể thực thi nghiêm túc các quyền của mình theo Thỏa thuận này. Nếu có bất cứ lúc nào chúng tôi chọn không thực thi các quyền của mình, thì đây chỉ là biện pháp tạm thời và chúng tôi có thể thực thi nghiêm ngặt lại các quyền của mình bất kỳ lúc nào.

13.16 Thay đổi quyền kiểm soát

Trong trường hợp ONUS được mua lại hoặc hợp nhất với pháp nhân bên thứ ba, chúng tôi bảo lưu quyền chuyển giao hoặc chuyển nhượng thông tin mà chúng tôi đã thu thập từ bạn và mối quan hệ của chúng tôi với bạn (bao gồm cả Thỏa thuận này) như một phần của việc sáp nhập, mua lại, bán hoặc thay đổi quyền kiểm soát khác.

13.17 Sự tồn tại

Tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này về bản chất vượt quá thời hạn hoặc thời điểm chấm dứt Thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn, các Phần liên quan đến việc tạm ngừng hoặc chấm dứt, hủy bỏ Tài khoản ONUS, các khoản nợ đối với ONUS, việc sử dụng chung Nền tảng hoặc App ONUS, Trang web ONUS, tranh chấp với ONUS và các điều khoản chung sẽ tiếp tục ràng buộc và có hiệu lực sau khi Thỏa thuận này chấm dứt hoặc hết hạn.

13.18 Luật điều chỉnh

Thỏa thuận này và mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi sẽ do luật pháp của Singapore, tuân theo bất kỳ luật bắt buộc nào của địa phương hoặc các quyền dành cho Người dùng.

13.19 Ngôn ngữ

Mọi bản dịch của Thỏa thuận này hoặc các tài liệu khác được cung cấp chỉ nhằm mục đích tham khảo và có thể không thể hiện chính xác thông tin có trong bản gốc tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn, phiên bản tiếng Việt với các ngôn ngữ khác thì tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

PHỤ LỤC

Phụ lục 1: HÌNH THỨC SỬ DỤNG BỊ CẤM, NGÀNH NGHỀ BỊ CẤM VÀ HÌNH THỨC SỬ DỤNG CÓ ĐIỀU KIỆN

1. Hình thức Sử dụng bị cấm

Bạn không thể sử dụng Tài khoản ONUS của mình để tham gia vào các danh mục hoạt động sau ("Sử dụng bị Cấm"). Các kiểu sử dụng cụ thể được liệt kê dưới đây là đại diện, nhưng không đầy đủ. Nếu bạn không chắc liệu việc sử dụng Dịch vụ ONUS hoặc Nền tảng ONUS của mình có liên quan đến việc Sử dụng bị Cấm hay không hoặc có câu hỏi về cách các yêu cầu này áp dụng cho bạn, vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ tại: https://support.goonus.io/hc/vi/requests/new hoặc gửi email: [email protected]

Thông qua việc mở Tài khoản ONUS, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sẽ không sử dụng Tài khoản ONUS, bất kỳ Dịch vụ ONUS nào và/hoặc Nền tảng ONUS để thực hiện bất kỳ điều nào sau đây:

 • (A) Hoạt động bất hợp pháp: Hoạt động có thể vi phạm hoặc hỗ trợ hành vi vi phạm bất kỳ luật, quy chế, pháp lệnh hoặc quy định hoặc chương trình thực thi pháp luật nào được thi hành ở các quốc gia nơi ONUS tiến hành hoạt động kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn ở các chế độ quản lý do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Ngân khố Hoa Kỳ ("OFAC") thi hành, hoặc liên quan đến Tài sản thu được từ bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào; xuất bản, phân phối hoặc phổ biến bất kỳ tài liệu hoặc thông tin bất hợp pháp nào.
 • (B) Hành động lạm dụng: Các hành động áp đặt một gánh nặng lớn không hợp lý hoặc không tương xứng lên cơ sở hạ tầng của chúng tôi hoặc can thiệp, chặn hoặc chiếm đoạt bất kỳ hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin nào một cách bất lợi; truyền hoặc tải bất kỳ tài liệu nào lên Trang web có chứa vi rút, trojan, worm hoặc bất kỳ chương trình độc hại hoặc có hại nào khác; cố gắng truy cập trái phép vào Trang web, các Tài khoản ONUS khác, hệ thống máy tính hoặc mạng được kết nối với Trang web, thông qua khai thác mật khẩu hoặc bất kỳ phương tiện nào khác; sử dụng thông tin Tài khoản ONUS của một bên khác để truy cập hoặc sử dụng App ONUS, Trang web, ngoại trừ trường hợp các thương nhân và/hoặc ứng dụng cụ thể được người dùng ủy quyền cụ thể để truy cập Thông tin và Tài khoản ONUS của người dùng đó; hoặc chuyển quyền truy cập tài khoản của bạn hoặc các quyền đối với tài khoản của bạn cho bên thứ ba, trừ trường hợp tuân theo hoạt động của pháp luật hoặc và có sự cho phép rõ ràng từ ONUS.
 • (C) Lạm dụng người dùng khác: Cản trở cá nhân hoặc tổ chức khác truy cập vào hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ ONUS; bôi nhọ, lạm dụng, tống tiền, quấy rối, theo dõi, đe dọa hoặc vi phạm các quyền hợp pháp (chẳng hạn như, nhưng không giới hạn, quyền riêng tư, công khai và sở hữu trí tuệ) của người khác; xúi giục, đe dọa, tạo điều kiện, thúc đẩy, hoặc khuyến khích hành vi thù địch, phân biệt chủng tộc hoặc bạo lực chống lại người khác; thu thập thông tin từ App ONUS, Trang web về những người khác, bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ email, mà không có sự đồng ý thích hợp.
 • (D) Gian lận: Hoạt động nhằm lừa đảo ONUS, người dùng ONUS hoặc bất kỳ người nào khác; cung cấp bất kỳ thông tin sai lệch, không chính xác hoặc gây hiểu nhầm cho ONUS.
 • (E) Cờ bạc: Xổ số; đấu giá tính phí; dự báo thể thao hoặc đưa ra tỷ lệ cược; giải thể thao ảo với giải thưởng tiền mặt; thi đấu game trên internet; các cuộc thi; rút thăm trúng thưởng; trò chơi may rủi.
 • (F) Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ: Tham gia vào các giao dịch liên quan đến các mục vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu, quyền công khai hoặc quyền riêng tư hoặc bất kỳ quyền sở hữu nào khác theo luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bán, phân phối hoặc truy cập vào nhạc, phim, phần mềm giả mạo hoặc các tài liệu được cấp phép khác mà không có sự cho phép từ chủ sở hữu; sử dụng tài sản trí tuệ, tên hoặc biểu tượng của ONUS, bao gồm cả việc sử dụng các nhãn hiệu thương mại hoặc dịch vụ của ONUS mà không có sự đồng ý rõ ràng từ ONUS hoặc theo cách khác gây hại cho ONUS hoặc thương hiệu ONUS; bất kỳ hành động nào ngụ ý xác nhận không đúng sự thật của hoặc liên quan đến ONUS.

2. Các Ngành nghề bị cấm

Ngoài các hình thức Sử dụng Bị Cấm được mô tả ở trên, các danh mục doanh nghiệp, phương thức kinh doanh và mặt hàng bán sau đây bị cấm thực hiện bằng Dịch vụ ONUS hoặc Nền tảng ONUS ("Ngành nghề bị Cấm"). Các hình thức sử dụng cụ thể được liệt kê dưới đây mang tính đại diện chứ không đầy đủ. Nếu bạn không chắc liệu việc sử dụng Dịch vụ ONUS hoặc Nền tảng ONUS có liên quan đến Doanh nghiệp bị Cấm hay không hoặc có câu hỏi về việc áp dụng các yêu cầu trên cho bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: https://support.goonus.io/hc/vi/requests/new hoặc gửi email: [email protected].

Thông qua việc mở Tài khoản ONUS, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ ONUS hoặc Nền tảng ONUS liên quan đến bất kỳ doanh nghiệp, hoạt động, hành nghề hoặc mục nào sau đây:

 • (A) Các Dịch vụ Tài chính Hạn chế: bảo lãnh; dịch vụ thu nợ, hoạt động kinh doanh dịch vụ về tiền không có giấy phép;
 • (B) Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu: bán, phân phối hoặc truy cập vào nhạc, phim, phần mềm giả mạo hoặc các tài liệu được cấp phép khác mà không được chủ sở hữu cho phép;
 • (C) Hàng giả hoặc Hàng trái phép: bán hoặc bán lại trái phép các sản phẩm hoặc dịch vụ của thương hiệu hoặc hàng thiết kế; bán hàng hoá hoặc dịch vụ được nhập khẩu hoặc xuất khẩu bất hợp pháp hoặc bị đánh cắp;
 • (D) Các Sản phẩm và Dịch vụ bị quản lý nghiêm ngặt: các phòng khám và phân phối cần sa và các cơ sở kinh doanh liên quan; bán thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử và chất lỏng cho thuốc lá điện tử; dịch vụ kê đơn hoặc dược phẩm trực tuyến; hàng hóa hoặc dịch vụ giới hạn độ tuổi; vũ khí và đạn dược; thuốc súng và các chất nổ khác; pháo hoa và các hàng hóa liên quan; vật liệu độc hại, dễ cháy và phóng xạ;
 • (E) Ma túy và Dụng cụ tiêm chích ma túy: bán ma túy, các chất bị kiểm soát và bất kỳ thiết bị nào được thiết kế để sản xuất hoặc sử dụng ma túy, chẳng hạn như boong, ống vape và hookahs;
 • (F) Thuốc giả: dược phẩm và các sản phẩm khác đưa ra tuyên bố về sức khỏe chưa được cơ quan quản lý địa phương và/hoặc quốc gia hiện hành phê duyệt hoặc xác minh;
 • (G) Các chất được thiết kế để làm giả các loại thuốc bất hợp pháp: bán một chất hợp pháp có tác dụng tương tự như một loại thuốc bất hợp pháp (ví dụ: salvia, kratom);
 • (H) Nội dung và Dịch vụ Người lớn: nội dung khiêu dâm và các tài liệu tục tĩu khác (bao gồm văn học, hình ảnh và các phương tiện khác); các trang web cung cấp bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến tình dục như mại dâm, trả Tài sản theo lượt xem, tính năng trò chuyện trực tiếp dành cho người lớn;
 • (I) Tiếp thị đa cấp: hệ thống kim tự tháp, tiếp thị theo mạng lưới;
 • (J) Các hành vi không công bằng, lợi dụng hoặc lừa đảo: các cơ hội đầu tư hoặc các dịch vụ khác hứa hẹn phần thưởng cao; bán hoặc bán lại một dịch vụ mà không có lợi ích bổ sung cho người mua; bán lại các dịch vụ của chính phủ mà không được phép hoặc giá trị gia tăng; các trang web mà chúng tôi tự nhận thấy và quyết định xem là không công bằng, lừa đảo hoặc lợi dụng người tiêu dùng;
 • (K) Doanh nghiệp có rủi ro cao: bất kỳ doanh nghiệp nào mà chúng tôi tin rằng có rủi ro tài chính cao, trách nhiệm pháp lý hoặc vi phạm mạng lưới thẻ hoặc chính sách ngân hàng.

3. Sử dụng có điều kiện

Phải nhận được sự đồng ý và chấp thuận rõ ràng bằng văn bản từ ONUS trước khi sử dụng Dịch vụ ONUS cho các hạng mục kinh doanh và / hoặc sử dụng sau ("Sử dụng có Điều kiện"). Có thể yêu cầu văn bản đồng ý bằng cách liên hệ với chúng tôi tại: https://support.goonus.io/hc/vi/requests/new hoặc gửi email: [email protected]

ONUS cũng có thể yêu cầu bạn đồng ý với các điều kiện bổ sung, đưa ra các tuyên bố và bảo đảm bổ sung, hoàn thành các quy trình mở tài khoản nâng cao và hoạt động theo các hạn mức nếu bạn sử dụng Dịch vụ ONUS liên quan đến bất kỳ doanh nghiệp, hoạt động hoặc hành nghề nào sau đây:

 • (A) Tổ chức từ thiện: Nhận đóng góp cho các doanh nghiệp phi lợi nhuận;
 • (B) Trò chơi Kỹ năng: Các trò chơi không được định nghĩa là cờ bạc theo Thỏa thuận này hoặc theo luật, nhưng yêu cầu phí tham gia và trao giải thưởng;
 • (C) Tổ chức tôn giáo/tâm linh: Hoạt động của một tổ chức tôn giáo hoặc tâm linh vì lợi nhuận.

Phụ lục 2: THỦ TỤC XÁC MINH VÀ HẠN MỨC

ONUS sử dụng các hệ thống và quy trình đa cấp độ để thu thập và xác minh thông tin về bạn nhằm bảo vệ ONUS và cộng đồng khỏi những người dùng gian lận, đồng thời lưu giữ hồ sơ thích hợp về khách hàng của ONUS. Quyền truy cập của bạn vào một hoặc nhiều Dịch vụ ONUS hoặc Nền tảng ONUS và các hạn mức áp đặt đối với việc bạn sử dụng Dịch vụ ONUS (bao gồm nhưng không giới hạn ở hạn mức chuyển đổi hàng ngày hoặc hàng tuần, hạn mức Tài sản kỹ thuật số gửi ở App ONUS, rút Tài sản và giao dịch, hạn mức mua tức thì, hạn mức chuyển khoản trong Ví Tài sản kỹ thuật số và hạn mức đối với các giao dịch từ một phương thức thanh toán được liên kết) cũng như bất kỳ thay đổi nào đối với các hạn mức đó theo từng thời điểm, có thể dựa trên thông tin nhận dạng và/hoặc thông tin nhân thân bạn cung cấp cho ONUS.

ONUS có thể yêu cầu bạn cung cấp hoặc xác minh thông tin bổ sung hoặc đợi một khoảng thời gian sau khi hoàn thành giao dịch trước khi cho phép bạn sử dụng bất kỳ Dịch vụ ONUS nào và/hoặc trước khi cho phép bạn tham gia vào các giao dịch vượt quá hạn mức khối lượng nhất định. Bạn có thể xác định hạn mức khối lượng liên quan đến mức độ xác minh danh tính của mình bằng cách gửi yêu cầu tại https://support.goonus.io/hc/vi/requests/new hoặc gửi email: [email protected]

Bạn có thể gửi yêu cầu tại https://support.goonus.io/hc/vi/requests/new hoặc gửi email: [email protected] để yêu cầu nâng hạn mức. ONUS sẽ yêu cầu bạn gửi đến Thẩm định tài khoản nâng cao. Các khoản phí và chi phí bổ sung có thể áp dụng và ONUS không đảm bảo rằng chúng tôi sẽ tăng giới hạn của bạn.

Phụ lục 3: THÔNG TIN LIÊN LẠC

1. Gửi thông tin liên lạc qua đường điện tử

Bạn đồng ý và đồng ý nhận mọi thông tin liên lạc, thỏa thuận, tài liệu, thông báo và thông tin công khai dưới dạng điện tử (gọi chung là "Thông tin liên lạc") mà chúng tôi cung cấp liên quan đến Tài khoản ONUS của bạn và việc bạn sử dụng Dịch vụ ONUS. Thông tin liên lạc bao gồm:

 • (A) các điều khoản sử dụng và chính sách mà bạn đồng ý (ví dụ: Thỏa thuận và Chính sách quyền riêng tư), bao gồm các cập nhật đối với các thỏa thuận hoặc chính sách này;
 • (B) chi tiết tài khoản, lịch sử, biên lai giao dịch, xác nhận và bất kỳ thông tin tài khoản hoặc giao dịch nào khác;
 • (C) các thông tin công khai hoặc tuyên bố về pháp lý, quy định và thuế mà chúng tôi có thể được yêu cầu cung cấp cho bạn;
 • (D) phản hồi cho các yêu cầu hoặc câu hỏi hỗ trợ khách hàng được gửi liên quan đến Tài khoản ONUS của bạn.

Trừ khi có quy định khác trong Thỏa thuận này, chúng tôi sẽ cung cấp các Thông báo này cho bạn bằng cách đăng chúng lên App ONUS, Trang web, gửi chúng qua email cho bạn theo địa chỉ email chính được liệt kê trong Tài khoản ONUS của bạn, liên lạc với bạn qua khung chat tức thì và/hoặc thông qua các giao tiếp điện tử khác chẳng hạn như tin nhắn văn bản hoặc thông báo đẩy trên điện thoại di động và bạn đồng ý rằng Thông báo như vậy sẽ tạo thành thông báo đầy đủ về vấn đề đó.

2. Làm thế nào để rút lại sự đồng thuận của bạn.

Bạn có thể thay đổi quyết định, không nhận Thông báo điện tử bằng cách liên hệ với chúng tôi tại: https://support.goonus.io/hc/vi/requests/new hoặc gửi email: [email protected] . Nếu bạn không đưa ra sự đồng thuận hoặc nếu bạn rút lại quyết định nhận Thông báo theo cách đã chỉ định, ONUS có quyền đóng ngay Tài khoản ONUS của bạn hoặc tính phí bổ sung cho bản sao Giấy của Thông báo.

3. Cập nhật thông tin của bạn.

Bạn có trách nhiệm cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email xác thực và đầy đủ cũng như thông tin liên hệ của bạn, đồng thời cập nhật những thông tin đó. Bạn hiểu và đồng ý rằng nếu ONUS gửi cho bạn một Thông báo điện tử nhưng bạn không nhận được vì địa chỉ email chính mà bạn đã cung cấp không chính xác, không được cập nhật, bị nhà cung cấp dịch vụ chặn hoặc vì những lý do khác khiến bạn không thể nhận được Thông báo điện tử, thì ONUS được coi là đã cung cấp Thông tin liên lạc cho bạn.

Bạn có thể cập nhật thông tin của mình bằng cách đăng nhập vào Tài khoản ONUS và truy cập cài đặt hoặc bằng cách liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi tại: https://support.goonus.io/hc/vi/requests/new hoặc gửi email: [email protected].

Phụ lục 4: BỔ SUNG ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI CÔNG DÂN QUỐC TỊCH CỦA CÁC NƯỚC THUỘC KHU VỰC KINH TẾ CHÂU ÂU

Đối với người dùng là công dân có quốc tịch tại Châu Âu, việc sử dụng Dịch vụ Tài sản kỹ thuật số và Dịch vụ bổ sung của người dùng sẽ phải tuân thủ thêm các quy định của Đạo luật thị trường tài sản số (MiCA) do Nghị viện Châu Âu phê duyệt ngày 20/4/2023. Theo quy định của MiCA, tài sản kỹ thuật số theo sát giá của tiền pháp định hoặc tài sản khác (stablecoins) sẽ được phân loại thành các tài sản kỹ thuật số được quy định (Regulated Stablecoins) và các tài sản kỹ thuật số không được cấp phép (Unauthorized Stablecoins).

Để đảm bảo việc tuân thủ MiCA, kể từ ngày 01/7/2024, ONUS sẽ có quyền, vào bất kỳ thời điểm nào, áp dụng các biện pháp hạn chế người dùng quốc tịch Châu Âu sử dụng các Dịch vụ Tài sản kỹ thuật số và Dịch vụ bổ sung mà liên quan tới các tài sản kỹ thuật số không được cấp phép (Unauthorized Stablecoins). Các biện pháp hạn chế có thể là cấm hoàn toàn hoặc hạn chế tiếp cận đối với một số dịch vụ nhất định, tùy thuộc vào quyết định của ONUS. Chúng tôi sẽ có các thông báo tới cho những người dùng quốc tịch Châu Âu khi áp dụng các biện pháp hạn chế này.

Phụ lục 5: BỔ SUNG TÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI CÔNG DÂN VIỆT NAM