Category: Announcements

Bảo trì giao dịch On-chain theo mạng Binance Smart Chain (BEP20)

Bắt đầu từ 15h00 ngày 30/11, nền tảng Binance Smart Chain sẽ thực hiện nâng cấp và hard fork. Trước đó khoảng 15 phút,...

Mở Staking Daily cho Heroes TD Token (HTD)

Ngày 27/11 vừa qua, ONUS đã triển khai chương trình Launchpad đối với Heroes TD token (HTD). Chỉ trong hơn 24h mở bán, hơn...

Mở Staking Daily và Farming Pool cho Heroes TD Token (HTD)

Ngày 27/11 vừa qua, ONUS đã triển khai chương trình Launchpad đối với Heroes TD token (HTD). Chỉ trong hơn 24h mở bán, hơn...

Niêm yết Mithril Token (MITH) trên ứng dụng ONUS

Hôm nay 29/11/2021, đội ngũ chính thức niêm yết Mithril Token (MITH) trên ứng dụng ONUS. Ngay sau khi MITH được niêm yết, bạn...

Niêm yết Genopets Token (GENE) trên ứng dụng ONUS

Hôm nay 29/11/2021, đội ngũ chính thức niêm yết Genopets Token (GENE) trên ứng dụng ONUS. Ngay sau khi GENE được niêm yết, bạn...

Hoàn tất phân bổ 1,500,000 Heroes TD Token (HTD)

20h00 hôm nay 28/11/2021, theo đúng kế hoạch, ONUS đóng cổng đăng ký mua Launchpad đối với Heroes TD token (HTD) và chính thức...