Category: ONUS Pro

Thông báo: Kế hoạch bảo trì sàn giao dịch ONUS Pro

Nhằm nâng cấp hạ tầng máy chủ và nâng cao hiệu năng hệ thống, đội ngũ kỹ thuật sẽ bảo trì giao dịch hợp...

Kế hoạch huỷ niêm yết cặp giao dịch RNDRVNDC trên ONUS Pro

Đội ngũ sẽ dừng giao dịch và huỷ niêm yết cặp giao dịch RNDRVNDC trên ONUS Pro theo kế hoạch sau: 15h30 ngày 16/07/2024: ONUS...

Kế hoạch huỷ niêm yết 03 cặp giao dịch trên ONUS Pro

Do không đạt đủ điều kiện giao dịch, đội ngũ sẽ dừng giao dịch và huỷ niêm yết 3 cặp giao dịch CELVNDC, SPELLVNDC...

Niêm yết 02 cặp giao dịch mới: LISTAVNDC, ZROVNDC

ONUS Futures Pro mở thêm 02 cặp giao dịch mới: LISTAVNDC, ZROVNDC. Giao dịch ngay tại: https://pro.goonus.io/  Theo dõi thông số của các cặp giao dịch...

Niêm yết 02 cặp giao dịch mới: ZKVNDC, IOVNDC

ONUS Futures Pro mở thêm 02 cặp giao dịch mới: ZKVNDC, IOVNDC. Giao dịch ngay tại: https://pro.goonus.io/  Theo dõi thông số của các cặp giao dịch...

Kế hoạch huỷ niêm yết cặp giao dịch XEMVNDC trên ONUS Pro

Do cặp XEMVNDC không đạt đủ điều kiện giao dịch, đội ngũ sẽ dừng giao dịch và huỷ niêm yết cặp giao dịch XEMVNDC...