Search results for tag: Credit Line v2

Ứng dụng ONUS ra mắt bản cập nhật 3.3.0

Hôm nay 19/10/2022, đội ngũ chính thức cho ra mắt phiên bản 3.3.0 của ứng dụng ONUS với một số thay đổi và bổ...

Thông báo: Nâng cấp tính năng Credit Line v2

Sau một thời gian nghiên cứu, ONUS chính thức nâng cấp cơ chế hoạt động của tính năng Credit Line. Bản cập nhật mới...