Search results for tag: Dot Arcade

Bài nghiên cứu về Dot Arcade Token (ADT)

Bắt đầu từ 20h00 ngày 15/01/2022, đội ngũ ONUS sẽ chính thức khởi động cổng Đăng ký mua Dot Arcade (ADT) trên ONUS Launchpad....

Kế hoạch chào bán Dot Arcade (ADT) trên ONUS Launchpad

Ngày 28/12/2021, dự án Dot Arcade đã được thẩm định bởi cộng đồng thông qua ONUS Voting. Với tỷ lệ Đồng ý chiếm 90.11%,...

Công bố kết quả Voting thẩm định dự án Dot Arcade (ADT)

20h00 hôm nay 29/12/2021, sự kiện Voting thẩm định dự án Dot Arcade (ADT) đã khép lại. Với tỷ lệ “Đồng ý” chiếm 90.11%,...

ONUS Voting: Thẩm định dự án Dot Arcade (ADT)

Dự án Dot Arcade (ADT) đã vượt qua vòng xét duyệt ban đầu của ONUS, và chính thức bước vào vòng thẩm định cộng...