Search results for tag: FUNDGO

Ra mắt tính năng Đầu tư CCQ FUNDGO trên ứng dụng ONUS

Nhằm giới thiệu thêm kênh đầu tư tiềm năng tới cộng đồng, ONUS đã phối hợp với Công ty quản lý quỹ Trustpay và...

ONUSChain x Fundgo, hợp tác chiến lược hỗ trợ Startup Việt

Thị trường blockchain Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ với nhiều start-up tiềm năng. Bên cạnh nguồn vốn, các start-up còn cần cơ...

Họp báo ra mắt Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo FUNDGO

Ngày 08/03/2022, Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo FUNDGO (tên gọi tắt là FUNDGO) đã chính thức được thành lập và là một...