Search results for tag: JUV

Niêm yết Juventus Fan Token (JUV) trên ứng dụng ONUS

Hôm nay 20/05/2022, Juventus Fan Token (JUV) đã chính thức được niêm yết trên ứng dụng ONUS. Ngay sau khi JUV được niêm yết,...