Search results for tag: Miin

ONUS DeFi Launchpad: Hoàn tất chào bán 20,000,000 Miin (MIIN)

Theo đúng kế hoạch, 14h00 hôm nay 15/09/2022, ONUS DeFi đã chính thức khép lại chương trình chào bán token MIIN thông qua nền...

Hoàn tất phân bổ 80,000,000 MIIN trên ứng dụng ONUS

Vào 14h00 hôm nay 15/09/2022, ONUS đã đóng cổng đăng ký mua Launchpad đối với MIIN và thực hiện phân bổ token tới toàn...

Bài nghiên cứu về MIIN

Bắt đầu từ 20h00 ngày 14/09, đội ngũ ONUS chính thức khởi động cổng Đăng ký mua MIIN trên ONUS Launchpad. Để giúp người...

ONUS DeFi Launchpad: Kế hoạch chào bán Miin (MIIN)

Nhằm giới thiệu tới cộng đồng một sản phẩm bảo hiểm công nghệ tiềm năng, ONUS sẽ triển khai chương trình chào bán Miin...

Kế hoạch chào bán Miin (MIIN) trên ONUS Launchpad

Ngày 09/09/2022, dự án Miin đã được thẩm định bởi cộng đồng thông qua ONUS Voting. Với tỷ lệ Đồng ý chiếm 68.13%, dự...

Công bố kết quả Voting thẩm định dự án Miin (MIIN)

20h00 hôm nay 09/09/2022, sự kiện Voting thẩm định dự án Miin (MIIN) đã khép lại. Với tỷ lệ “Đồng ý” chiếm 68.13%, ONUS...