Search results for tag: OPV

ONUS x OpenLive NFT: Chương trình tặng thưởng 120,000 OPV cho tất cả người dùng

OpenLive NFT là một nền tảng NFT Marketplace tiên phong tại thị trường Việt Nam, được xây dựng với sứ mệnh trở thành cầu...

Niêm yết OpenLive NFT Token (OPV) trên ứng dụng ONUS

Bắt đầu từ 16h00 ngày 20/09/2022, OpenLive NFT Token (OPV) sẽ chính thức được niêm yết trên ứng dụng ONUS. Người dùng có thể...