Search results for tag: PLA

Bảo trì các giao dịch để chuyển đổi PLA sang PDA

Theo thông báo mới nhất từ sàn giao dịch Binance, nơi ONUS lấy thanh khoản cho PLA, dự án này sẽ thực hiện chuyển...

Niêm yết PlayDapp Token (PLA) trên ứng dụng ONUS

Hôm nay 07/12/2021, đội ngũ chính thức niêm yết PlayDapp Token (PLA) trên ứng dụng ONUS. Ngay sau khi PLA được niêm yết, bạn...