Search results for tag: RUN

Công bố kết quả Voting thẩm định dự án Run Together (RUN)

20h00 hôm nay 17/04/2022, sự kiện Voting thẩm định dự án Run Together (RUN) đã khép lại. Với tỷ lệ “Đồng ý” chiếm 92.79%,...

ONUS Voting: Thẩm định dự án Run Together (RUN)

Ngày 14/04 vừa qua, ONUS và Run Together đã công bố mối quan hệ hợp tác chiến lược với những điều khoản cụ thể,...

ONUS X Run Together: Công bố hợp tác chiến lược

Làn sóng Move-to-Earn hiện đang là xu hướng thịnh hành nhất trên các cộng đồng Blockchain/Crypto nhờ mô hình thú vị và tính ứng...