Search results for tag: RUN

Bài nghiên cứu về Run Together (RUN)

Bắt đầu từ 20h00 ngày 26/04, đội ngũ ONUS chính thức khởi động cổng Đăng ký mua Run Together Token (RUN) trên ONUS Launchpad....

ONUS x Run Together: Chương trình tặng thưởng 500,000 RUN

Vừa qua, ONUS đã công bố kế hoạch mở bán Run Together token (RUN) thông qua ONUS Launchpad, ngay sau khi dự án này...

Kế hoạch mở bán Launchpad Run Together (RUN)

Ngày 16/04/2022, dự án Run Together đã được thẩm định bởi cộng đồng thông qua ONUS Voting. Với tỷ lệ Đồng ý chiếm 92.79%,...

Công bố kết quả Voting thẩm định dự án Run Together (RUN)

20h00 hôm nay 17/04/2022, sự kiện Voting thẩm định dự án Run Together (RUN) đã khép lại. Với tỷ lệ “Đồng ý” chiếm 92.79%,...

ONUS Voting: Thẩm định dự án Run Together (RUN)

Ngày 14/04 vừa qua, ONUS và Run Together đã công bố mối quan hệ hợp tác chiến lược với những điều khoản cụ thể,...

ONUS X Run Together: Công bố hợp tác chiến lược

Làn sóng Move-to-Earn hiện đang là xu hướng thịnh hành nhất trên các cộng đồng Blockchain/Crypto nhờ mô hình thú vị và tính ứng...