Search results for tag: USDCr

Niêm yết OMT USDC Reward Token (USDCr) trên ứng dụng ONUS

Bắt đầu từ 15h00 ngày 10/03/2022, OMT USDC Reward Token (USDCr) sẽ chính thức được niêm yết trên ứng dụng ONUS. Ngay sau khi...