Search results for tag: XAI

XAI là gì? Tổng quan về dự án layer 3 cho lĩnh vực gaming

Xai là gì? Hãy cùng ONUS khám phá Xai (XAI) - một dự án trong hệ sinh thái Arbitrum, đang thu hút sự quan...

Top 3 coin layer 3 tiềm năng năm 2024

Layer 3 là ý tưởng về việc xây dựng một layer phía trên layer 2 để tăng khả năng mở rộng và tính phi...

Niêm yết 03 cặp giao dịch mới: ENSVNDC, AIVNDC, XAIVNDC

ONUS Futures Pro mở thêm 03 cặp giao dịch mới: ENSVNDC, AIVNDC, XAIVNDC Giao dịch ngay tại: https://pro.goonus.io/  Theo dõi thông số của các...

Niêm yết Xai (XAI) trên ứng dụng ONUS

Bắt đầu từ 17h00 ngày 09/01/2024, Xai (XAI) sẽ chính thức được niêm yết trên ứng dụng ONUS. Ngay sau khi XAI được niêm...